Kocēnu novadā turpinās iedzīvotāju veselību veicinošas aktivitātes

Veicinot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Kocēnu novada dome 2017. gadā aizsāka projektu: “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”. Aizvadītajā gadā no gada oktobra līdz decembrim novada iedzīvotājiem tika organizētas bezmaksas veselību veicinošas nodarbības. Arī 2018. gadā tiek turpinātas projekta aktivitātes piedāvājot Kocēnu novada iedzīvotājiem bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem. Nodarbības notiks katru otro nedēļu un tās vadīs Normunds Bucinieks.


Vingrošana pieaugušajiem Otrdienās: 23. janvārī, 06. un 20. februārī, 06. un 20. martā, 03. aprīlī:• Dikļi (19.30-20.30);• Zilaiskalns (16.30-17.30); • Bērzaine (18.00-19.00).

Ceturtdienās: 25. janvārī, 08. un 22. februārī, 08. un 22. martā, 05. aprīlī:• Vaidava (15.00-16.00);• Rubene (16.30-17.30);• Kocēni (18.12-19.15).
Projekta īstenošanas laikā, no 2017.gada līdz 2019. gadam, vairākām iedzīvotāju grupām būs pieejamas dažādas veselības veicinošas aktivitātes visā Kocēnu novadā. Šogad, tā pat kā 2017. gadā būs iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbības pieaugušajiem. Tāpat projekts paredz papildus vingrošanas un uztura speciālista nodarbības, kas būs pieejamas Kocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņiem.

Par projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” aktivitātēm informēsim arī turpmāk.