Turpinās projekts “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”

2020. gadā ar otro kārtu turpinās projekts “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”.

No 2017. – 2020. gadam Kocēnu novada pašvaldībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tika organizēta projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” pirmā kārta. No 2017. gada rudens līdz 2020. gada otrajai pusei Kocēnu novada iedzīvotājiem bez maksas bija pieejami pasākumi un nodarbības, lai nodrošinātu dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos un uzlabotu veselības pakalpojumu pieejamību. Projekta pirmajā kārtā kopā piedalījās vairāk nekā 2000 Kocēnu novada iedzīvotāji.

No 2020. – 2023. gadam norisināsies projekta otrā kārta, kurā plānotas šādas aktivitātes:

  • psihologu lekciju kurss ģimenēm; 
  • vingrošanas nodarbības veselības veicināšanai;
  • narkologa un atkarību psihologa lekcijas;
  • dienas nometne “Raibie vasaras piedzīvojumi”;
  • diennakts nometne “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels dzīvā dabā”;
  • peldēšanas nodarbība skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
  • vingrošanas nodarbības grūtniecēm;
  • vingrošanas nodarbības māmiņām ar zīdaiņiem, kurus var noturēt rokās;
  • lekcijas par emocionālo inteliģenci.

Informācija par nodarbību laikiem tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un sociālo tīklu kontos. 

Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipus, samazināt sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju skatu un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem, to plašākas zināšanas par veselības veicināšanu.

Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” otrās kārtas īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.