Ar nodarbībām Kocēnos sāksies psihologa lekciju kurss ģimenēm

Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” ietvaros šodien, 18. februārī, Kocēnu kultūras namā sāksies psiholoģes Ivetas Kreišmanes vadīts lekciju kurss ģimenēm – vecākiem un bērniem. 
Lekciju kurss norisināsies visos Kocēnu novada pagastos, kursa ietvaros paredzētas trīs nodarbības un to apmeklējums ir bez ieejas maksas. 
Nodarbību grafiks:

  • Kocēnos (Kocēnu kultūras namā): 18., 19. un 22. februārī no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 
  • Zilākalnā (Zilākalna kultūras namā): 11.,13. un 15. martā no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 
  • Vaidavā (Vaidavas kultūras un amatniecības centrā): 26., 27. un 29. martā no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 
  • Dikļos (Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā): 1., 3. un 5. aprīlī no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 
  • Bērzainē (Bērzaines tautas namā): 23., 24. un 26. aprīlī no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00. 

1. nodarbības, kas paredzēta vecākiem, galvenā tēma būs bērna uzvedība – bērnu un pusaudžu uzvedības mērķi; svarīgākais par uzvedību katrā bērna vecumposmā; uzvedības pasliktināšanās cēloņi; veselības grūtības. 

2. nodarbībā (vecākiem) tiks apskatītas šādas tēmas – problēmsituācijas un konfliktu risināšanas taktikas; pozitīvā saskarsme un iedrošinājums labām attiecībām ar bērnu; disciplinēšana; vecāku stress un vecāku tiesības. 

Noslēdzošajā nodarbībā, kas paredzēta visai ģimenei (vecākiem kopā ar bērniem) tiks runāts par ģimenes kopīgajiem mērķiem, to saskaņošanu un rīcību; ģimenes noteikumiem; problēmu risinājumiem, izejot no dažādu paaudžu redzes punkta, kā arī par sadarbību un ieklausīšanos vienam otrā. 

Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.