Vasaras diennakts nometne Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem

Kocēnu novada Ziemeļvidzemes internātpamatskolā Vaidavā no 2.jūlija līdz 6.jūlijam norisinās veselības veicināšanas vasaras diennakts nometne Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem  “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels dzīvā dabā”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2./16/I/090 “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” ietvaros.


Šādu veselības veicināšanas vasaras diennakts nometni  “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels dzīvā dabā” Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem plānots organizēt arī 2019.gada vasarā.