Arī 2020. gadā turpināsies projekts “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”

No 2017. – 2020. gadam Kocēnu novada pašvaldībā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek organizēts projekts “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem”.

No 2017. gada rudens līdz 2020. gada otrajai pusei Kocēnu novada iedzīvotājiem bez maksas pieejami pasākumi un nodarbības, lai nodrošinātu dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanos un uzlabotu veselības pakalpojumu pieejamību
Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.


Projekta ietvaros Kocēnu novada iedzīvotājiem tiek nodrošinātas tādas aktivitātes kā psihologa lekciju kurss bērniem un viņu vecākiem, vingrošanas nodarbības sociāli mazaizsargātām grupām un jauniešu seksuālās veselības veicināšanas nodarbības Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-9. klašu audzēkņiem.


Nodarbības projekta ietvaros pieejamas gan senioriem, gan bezdarbniekiem, gan trūcīgām personām un personām ar invaliditāti, jaunajām māmiņām un topošajiem vecākiem, Ziemeļvidzemes pamatskolas audzēkņiem un Kocēnu novada izglītības iestāžu 1.-9. klašu skolēniem. 


2017. gadā aktivitātēs iesaistījās 683 iedzīvotāji, no tiem 427 sievietes un 276 vīrieši. 342 no dalībniekiem bija bērni. 2018. gadā veselību veicinošās projekta aktivitātēs iesaistījās 774 iedzīvotāji, no tiem 342 sievietes un 232 vīrieši. 418 no dalībniekiem bija bērni. 2019. gadā projekta aktivitātes iesaistījās 737 iedzīvotāji, no tiem 424 sievietes un 313 vīrieši. 557 no dalībniekiem bija bērni. Kopā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” aktivitātes iesaistījās 2194 iedzīvotāji.


Projekta ietvaros organizētas lekcijas, izglītojoši semināri, ekskursijas, nometnes un praktiskās nodarbības. Interesentiem no 2017. gada līdz 2019. gadam bija iespēja piedalīties vingrošanas, fizioterapeita, uztura speciālista un psihologa konsultācijās.
2018. gadā projekta ietvaros pie Kocēnu novada iedzīvotājiem tika piedāvātas bezmaksas vingrošanas nodarbības.
Gan 2018., gan 2019. gada vasarās Ziemeļvidzemes pamatskolas audzēkņiem un bērniem ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem tika organizēta vasaras nometne “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels dzīvā dabā”.
Šogad nometne norisinājās piecas dienas jūnijā Ziemeļvidzemes pamatskolā Dauguļos, kur izklaides un atpūtas pasākumi tika realizēti pēc iepriekš sagatavotas programmas.


Nometnes dalībniekiem tika piedāvāta aktīva un pasīva atpūta, radošās darbnīcas, dažādas sporta aktivitātes un sacensības, galda spīļu un zīmējumu konkursi. Jāpiemin, ka nometnes laikā bērni iepazina arī kanisterapiju. Kanisterapija ir viena no zooterapijas nozarēm, kur terapeita pienākumus veic speciāli atlasīts, apmācīts un sertificēts suns. 


Savukārt Kocēnu novada Dikļu, Kocēnu un Rubenes pamatskolu audzēkņiem tika piedāvātas vingrošanas un veselīga uztura speciālista nodarbības, kā arī izglītojoši pasākumi par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi.


Projekta ietvaros 2019. gadā turpinājās arī vingrošanas nodarbības 1-4. klasēm Kocēnu pamatskolā un Jura Neikena Dikļu pamatskolā.


Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts turpināsies arī 2020. gadā, par turpmākajām projekta aktivitātēm informācija sekos.