Kocēnu novadā turpinās vingrošanas nodarbības pieaugušajiem

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus apmeklēt vingrošanas nodarbības, kas norisinās visos Kocēnu novada pagastos.
Nodarbību grafiks: 

  • Dauguļos (Ziemeļvidzemes internātpamatskolas ēkā) – pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00 – 18. martā, 1. un 15. aprīlī; 
  • Bērzainē (Bērzaines tautas namā) – pirmdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 – 18. martā, 1. un 15. aprīlī; 
  • Zilākalnā (Zilākalna kultūras namā) – otrdienās no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.30 – 19. martā, 2. un 16. aprīlī; 
  • Rubenē (Rubenes pamatskolā) – otrdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 – 19. martā, 2. un 16. aprīlī; 
  • Dikļos (Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā) – otrdienās no plkst. 19.30 līdz plkst. 20.30 – 19. martā, 2. un 16. aprīlī; 
  • Vaidavā (Vaidavas kultūras un amatniecības centrā) – ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz plkst. 17.30 – 21. martā, 4. un 18. aprīlī; 
  • Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) – ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 – 21. martā, 4. un 18. aprīlī. Nodarbības 21. martā un 4. aprīlī notiks Kocēnu pamatskolas zālē.

Nodarbības vada treneris Normunds Bucenieks. Noadrbību mērķauditorija ir iedzīvotāji no sociāli mazaizsargātām grupām.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) un valsts budžeta finansēta projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.