Veicinās veselīgu dzīvesveidu novadā

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Kocēnu novada dome projektā “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” plāno samazināt sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu un uzlabot veselības pakalpojumu pieejamību visā Kocēnu novadā.

Kocēnu novada pašvaldība no rudens vairāku gadu garumā plāno īstenot dažādas aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai novadā dažādām iedzīvotāju grupām.

Aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai novadā būs pieejamas vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, bērniem un vecākiem, topošajiem vecākiem, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem, darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem (54+), sociālam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, personām ar invaliditāti u.c.

Vispārējās izglītības audzēkņiem tiks nodrošinātas aktivitātes par tēmām, kas aktuālas dažādās vecuma kategorijās. Piemēram, vecāko klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas informatīvas nodarbības par atkarību izraisošām vielām to ietekmi un sekām, par dzimumdzīves nozīmi, tās uzsākšanu un riskiem. Tāpat plānots apmeklēt Cilvēka pataloģiju muzeju, kur vizuālā veidā skaidrot par sekām, kas rodas atkarīgu vielu lietošanas rezultātā. Savukārt mazāko klašu audzēkņiem plānotas nodarbības ar uztura speciālistiem – būs iespēja ar redzi, dzirdi, tausti un garšu iepazīt veselīgos pārtikas produktus. Tāpat tiks organizētas vingrošanas nodarbības fiziskās izturības attīstībai.

Vecākiem ar bērniem tiks organizēti kursi, kur runās par veselīgu audzināšanu ģimenē, to kā vecākiem sajust bērna problēmas un kā tās novērst. Bet topošie vecāki varēs iepazīties ar veselīgu audzināšanu dažādos bērna dzīves posmos.

Tā kā Ziemeļvidzemes internātpamatskolā mācās bērni, kuriem ir fiziska un garīga rakstura traucējumi, projektā tiks nodrošinātas tādas nodarbības, kas vērstas uz šo audzēkņu veselības stāvokļa uzlabošanu. Šiem bērniem tiks nodrošināta vingrošana ar fizioterapeitu, tāpat tiks organizētas nodarbības “Ķermeņa filozofija”, kurās bērniem būs iespēja apgūt dažādas nestandarta veselības veicinošas procedūras. Vasarā tiks organizēta nometne “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels dzīvā dabā”.

Darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem (54+) būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, lai attīstītu fizisko izturību un uzzinātu par metodēm, kā ikdienā praktizēt veselīgu dzīvesveidu. Tiks organizētas vingrošanas nodarbības un iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt “Veselīga dzīvesveida skolu”.

Personām ar invaliditāti būs iespēja apmeklēt “Veselīga dzīvesveida skolu”, tāpat apmeklēt veselības veicināšanas nodarbības, vasaras nometni “Vesels ķermenī, vesels garā, vesels brīvā dabā”, uztura speciālista informatīvās nodarbības, izglītojošos pasākumus topošajiem vecākiem un psihologu kursus ģimenēm.

Jāpiebilst, ka visi iepriekšminētie pakalpojumi būs pieejami bez maksas. Tāpat dažādas nodarbības un pasākumi būs pieejami arī citām sabiedrības grupām.

Iedzīvotāji pastāvīgi tiks informēti par projekta gaitu, tāpat tiks nodrošināta informācija par katru aktivitātes norisi, tās laiku un vietu katrā pagastā. Visu informāciju varēs uzzināt Kocēnu novada pašvaldības informatīvaā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un mājas lapā www.kocenunovads.lv