Kocēnu novadā arī nākošgad norisināsies iedzīvotāju veselību veicinošas aktivitātes

Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansēta projekta ietvaros Kocēnu novada pašvaldība arī 2019. gadā turpinās īstenot iedzīvotāju veselību veicinošas aktivitātes.

2019. gadā norisināsies šādas nodarbības:

  • psihologa lekciju kurss bērniem un viņu vecākiem; 
  • vingrošanas nodarbības sociāli mazaizsargātām grupām; 
  • vingrošanas nodarbības Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu, kā arī 6. klases audzēkņiem; 
  • jauniešu seksuālās veselības veicināšanas nodarbības Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-9. klašu audzēkņiem. 

Papildus iepriekšminētajām aktivitātēm 2019. gada vasarā norisināsies nometne Ziemeļvidzemes internātpamatskolas audzēkņiem.

Informācija par aktivitāšu norises laikiem tiks publicēta Kocēnu novada pašvaldības informācijas kanālos – interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv, “Kocēnu Novada Vēstīs” un sociālajos tīklos.

Projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.