Kocēnu novadā tiek organizētas iedzīvotāju veselības veicinošas nodarbības

Lai veicinātu veselīga dzīves veida pamatprincipus visā Kocēnu novadā, laikā no 2017. gada oktobra līdz decembrim ar Eiropas Sociāla fonda atbalstu projektā “Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem” tiek organizētas vairākas veselības veicinošas nodarbības novada iedzīvotājiem bez maksas.

Projekta īstenošanas laikā, no 2017.gada līdz 2019. gadam, vairākām iedzīvotāju grupām būs pieejamas dažādas veselības veicinošas aktivitātes visā Kocēnu novadā. Šogad būs iespēja apmeklēt vingrošanas, fizioterapeita, uztura speciālista, narkologa un atkarību psihiatra nodarbības, kā arī izglītojošas nodarbības topošajiem vecākiem un jaunajām māmiņām. Tāpat projekts paredz papildus vingrošanas nodarbības, kas būs pieejamas Kocēnu novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu audzēkņiem un jauniešu seksuālās veselības veicināšanas nodarbības 7.-9. klašu audzēkņiem.

Projekta aktivitātēs īpaši tiek aicinātas piedalīties sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas – ģimenes, kurās audzina trīs un vairāk bērnus, nepilnās ģimenes, invalīdus, personas virs darbaspējas vecuma, 15-15 gadus vecus jauniešus, bērnus u.c. (ar pilnu sarakstu iespējams iepazīties https://likumi.lv/doc.php?id=99488). Tāpat nodarbības būs pieejamas arī pārējiem novada iedzīvotājiem.

Lai attīstītu fizisko izturību un uzzinātu par metodēm, kā ikdienā praktizēt veselīgu dzīvesveidu, Bērzaines, Dikļu, Zilākalna, Kocēnu un Vaidavas pagastos tiks orgaizētas stundu garas vingrošanas nodarbības, kurās vienu reizi nedēļā varēs piedalīties ikviens interesents . Tās norisināsies Bērzaines tautas namā, Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā, Zilākalna pagasta kultūras namā, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas zālē Dauguļos, Kocēnu kultūras namā, Rubenes pamatskolas tradīciju zālē, kā arī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā.

Savukārt fizioterapeita nodarbībās būs iespēja iepazīties ar veselīgiem, profilaktiskiem vingrinājumiem un sadzīves risinājumiem, kā veselīgi kustēties, strādāt un atpūsties, nenodarot sev kaitējumu. Tāpat profesionāli uztura speciālisti informēs par veselīga uztura nepieciešamību, kā arī nodarbību dalībniekiem būs iespēja praktiski pagatavot veselīgu maltīti profesionālā uztura speciālista klātbūtnē un degustēt dažādas veselīgas uzkodas un kokteiļus. Nodarbības būs pieejamas Bērzaines tautas namā, Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centrā, Kocēnu kultūras namā, Vaidavas un amatniecības centrā, kā arī Zilākalna pagasta kultūras namā.

Projekta laikā tiks organizētas lekcijas un nodarbību kursi arī jaunajiem un topošajiem vecākiem. Būs iespēja uzzināt par veselīgu uzturu jaundzimušajiem, kā arī par dažādiem veselības veicināšanas pasākumiem bērniņa gaidīšanas laikā un pēcdzemdību periodā. Tiks aplūkota tēma arī par tēva lomu jaundzimušā un ģimenes veselības veicināšanā. Nodarbības norisināsies Kocēnu novada kultūras namā.

Tāpat būs pieejamas nodarbības, kurās iedzīvotājus informēs par atkarību izraisošu vielu ietekmi un sekām.

Jāpiebilst, ka visas iepriekšminētās nodarbības ir pieejamas bez maksas.

Ar precīzu nodarbību grafiku iespējams iepazīties Kocēnu novada mājas lapā, sadaļā Sociālais dienests.

Iedzīvotāji, kuri vēlas piedalīties nodarbībās, norādītajos datumos var doties uz nodarbību norises vietām. Ja nepieciešama plašāka informācija, interesēties Kocēnu novada domes Sociālajā dienestā – zvanot 27891673 vai 28685852. 
Iedzīvotāji pastāvīgi tiks informēti par projekta gaitu, tāpat tiks nodrošināta informācija par katru aktivitātes norisi, tās laiku un vietu katrā pagastā. Visu informāciju varēs uzzināt Kocēnu novada pašvaldības informatīvaā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un mājas lapā www.kocenunovads.lv.