Attīstība / Ilgtspēja

Ilgtspēja

Ilgtspēja

Valmieras novada pašvaldības plāno un īsteno ilgtspējīgu attīstību novada teritorijā. Mūsu mērķis ir mazināt savas darbības tiešas un netiešas negatīvas ietekmes, sekmēt pozitīvas pārmaiņas, jomās, kurās esam kompetenti un kuras varam ietekmēt.

Mums ir svarīgi, lai Valmieras novada pašvaldības iedzīvotāji dzīvo, strādā, mācās un atpūšas pašvaldībā, kura atbildīgi īsteno konkrētas ilgtspējīgas attīstības rīcības, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz dzīves kvalitāti lokāli, nacionāli un globāli šodien un nākotnē.

Ilgtspējīga Valmieras novada attīstības plānošana

Ilgtspējīga dzīvojamā fonda atjaunošana

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana un pašvaldības atbalsta instrumenti

Izglītības iestāžu siltināšana

Zema enerģijas patēriņa īres namu celtniecība

Ilgtspējīgs sabiedriskais transports

Valmierā atklāj hibrīdautobusus

Video Valmierai jauni hibrīdautobusi

Valmiera ir pirmā pilsēta Latvijā, kur pilsētas satiksmē kursē 9 elektriskie hibrīdautobusi.

Ietekmes uz vides samazinājums:

  • CO2 samazinājums – 133 t
  • NOX samazinājums  – 10.4 t
  • Trokšņu līmeņa samazinājums – 2 %

Desmitais hibrīdautobuss Valmierā sāks kursēt gada izskaņā

Klimatam un veselībai draudzīgas mobilitātes veicināšana

ISO sertificēta energopārvaldības sistēma Valmierā

Publiskais apgaismojums

Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Šķeldas katlumāja Valmierā

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana


ZAAO uzsāk realizēt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidi

Pielāgošanās klimata pārmaiņām

Veselībai un dabai draudzīgas pilsētvides attīstība

 Sporta un aktīvās atpūtas parks “Mežs”

Stādaudzētava Blīdene piegādāja stādus Valmieras sporta un aktīvās atpūtas parkam “Mežs”

Gaujas krasta promenādes izveides iecere

Satiksmes infrastruktūras attīstība

Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L .Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu

Iekļaujoša sabiedrība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā

Zināšanu sabiedrība

Pilna cikla izglītība no pirmsskolas līdz augstskolai, neformālā un interešu izglītība darbojas starptautiskajā Eko skolu izglītības programmā.

Atvērtība un līdzdalība ilgtspējas iniciatīvās

Hakatons “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības”

Hakatonā “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības” risina Valmieras novadam būtiskus ilgtspējas izaicinājumus

Idejas Latvijas atkritumu pārstrādes veicināšanai

Valmieras novadā īstenoti seši “ZĪLE 2021” inovāciju projekti

Atbildīgas pašvaldības kapitālsabiedrības

ZAAO Ilgtspējas indeksā saņem teicamu novērtējumu – Zelta kategorijas godalgu

Vidzemes slimnīcai – otrais ZELTS Ilgtspējas indeksā