Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā

Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā

Projekta nosaukums:“Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā”
Īstenošanas laiks:26.02.2019-26.02.2021.
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās plānotās izmaksas: 747962,65 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas: 560972,74 EUR
EKII finansējums: 359022,55 EUR (63,999999%)
Pašvaldības līdzfinansējums: 201950,19 EUR (36,000001%)
Projekta mērķis:Projekta vispārīgais mērķis:
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valmieras pilsētas publiskajā ielu apgaismojuma sistēmā, ieviešot un demonstrējot energoefektivitāti veicinošas viedās pilsētvides tehnoloģijas.
Projekta specifiskie mērķi:
1. 452 esošo ielu gaismekļu nomaiņa uz LED ielu gaismekļiem ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu, kas nodrošinās apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši aktuālajai gājēju un transporta līdzekļu plūsmai;
2. Elektroenerģijas ietaupījums 337293 kWh/gadā;
3. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 36764, 93kg CO2/gadā;
4. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,1023 kg COgadā/eiro.
Projekta aktivitātes: 1. Esošo nātrija un dzīvsudraba gaismekļu demontāža – 452 gab;
2. Jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un piegāde:
Gaismas izstarojošas diodes (LED) – 452 gab.;
Segmenta kontrolieri 6 gab;
Gaismekļu kontrolieri ar kustību sensoriem (136 gab) un bez kustību sensoriem (316 gab);
Auto plūsmas kontroles sistēma (2 sakaru iekārtas un 2 videodetektori);
Viedā apgaismojuma vadības sistēma, licence, tostarp mākoņserviss, lai nodrošinātu viedo pilsētvides tehnoloģiju darbību;
3. Viedo pilsētvides tehnoloģiju montāža;
4. Projekta publicitātes un demonstrēšanas pasākumi. 
Projekta rezultāti:452 esošo ielu gaismekļu nomaiņa uz LED ielu gaismekļiem ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu, kas nodrošinās apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši aktuālajai gājēju un transporta līdzekļu plūsmai;
Elektroenerģijas ietaupījums 337293 kWh/gadā;
Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 36760 kg CO2/gadā
Projekta logo: Emisijas
Projekta publicitāte:25.04.2019.  Ceļā uz klimatam draudzīgu ielu apgaismojumu Valmierā (www.valmiera.lv)
30.07.2019. Izsludināts iepirkums klimatam draudzīga apgaismojuma ieviešanai Valmierā (www.valmiera.lv)
09.11.2020. Uzlabo pilsētas publisko apgaismojumu (www.valmiera.lv)
Uzlabo pilsētas publisko apgaismojumu (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, novembris, 2020, Nr.238, 7.lpp.)
23.02.2021. Notiks vebinārs “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” (www.valmiera.lv)
25.02.2021. Noslēdzies projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas apgaismojuma sistēmā” (www.valmiera.lv)
Projekta rezultātu prezentācijaIetaupītie resursi:
No 22.02.2021 00:00:
Elektrības ietaupījums: 186368.11 kWh
CO2 samazinājums: 20314.12 kg

Projekta rezultātu prezentācija

No 22.02.2021 00:00:
Elektrības ietaupījums: 186368.11 kWh
CO2 samazinājums: 20314.12 kg