Uzlabo pilsētas publisko apgaismojumu

Uzlabo pilsētas publisko apgaismojumu

Valmierā uzsākta 452 nātrija gāzizlādes ielu apgaismojuma spuldžu nomaiņa pret energoefektīvajām gaismu izstarojošajām diodēm (LED) ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu.

Energoefektīvu apgaismojumu pilsētā iegūs Rīgas iela posmā no Alvila Freimaņa ielas līdz Lāčplēša ielai, Valmieras rātslaukums un skatu laukums pie Svētā Sīmaņa baznīcasUgunsdzēsēju parks Tērbatas ielā, iebraucamais ceļš no Raiņa ielas uz nodibinājumu “Centrs Valdardze”Leona Paegles ielas posms no Brēžas līdz Semināra ielai, Brenguļu ielas posms no Stacijas ielas līdz Paula Valdena ielai, Vaidavas ielas posmsno rotācijas apļa līdz pagriezienam uz AS “Valmieras Piens”, arī Raunas iela un Purva iela. LED apgaismojums būs arī Sporta ielas posmā no Limbažu ielas līdz Kazarmju ielai, uz bijušā šaursliežu dzelzceļa uzbēruma – gājēju-velosipēdistu ceļa posmā no Cēsu ielas līdz Dzelzs tiltam, teritorijā pie Valmieras Viestura vidusskolas, skvērā pie Rūpniecības un Cēsu ielas krustojuma, kā arī Rūpniecības ielas posmā no SIA “Valmieras ūdens” līdz Dzelzs tiltam.

Pirms apgaismojuma armatūru nomaiņas, kamēr saglabājas salīdzinoši silti laikapstākļi bez grunts sasalšanas, tiek nomainīta daļa no nokalpojušajiem esošajiem dzelzsbetona un metāla apgaismojuma balstiem. Kā pagaidu apgaismojums, līdz jauno armatūru saņemšanai no piegādātāja, tiek atliktas vecās armatūras.  

Uzstādītie jaunie gaismekļi būs aprīkoti ar pilsētā izmantotās gaismas vadības sistēmas komponentēm, lai nodrošinātu apgaismojuma attālinātu pārvaldību, ieslēgšanu un izslēgšanu nodrošinot automātiski. Apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās ir noregulēta atbilstoši saules lēkta un rieta laikiem – tas iedegas 20 minūtes pēc saulrieta un izslēdzas 20 minūtes pirms saullēkta. Uz Rīgas ielas tiks uzstādīti arī videodetektori ar automobiļu plūsmas kontroles sistēmu, nodrošinot apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši gājēju un transportlīdzekļu faktiskajai plūsmai.

Pēc apgaismojuma sistēmas uzlabojumu veikšanas energoefektīvs LED apgaismojums būs uzstādīts 64,8% no pilsētas apgaismojuma kopējā tīkla. Pirms projekta īstenošanas tas bija 52,4% no pilsētas koptīkla. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums būs 337 293 kWh/gadā, CO2 samazinājums – 36764.93 kg gadā.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem viedās tehnoloģijas Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā ievieš SIA “WOLTEC” par kopējo līgumsummu 704 864,97 EUR ar PVN. Darbus paredzēts paveikt līdz nākamā gada februārim.

Apgaismojuma nomaiņu paredzēts veikt Valmieras pilsētas pašvaldības īstenotā projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas pagaismojuma sistēmā” (līguma Nr. EKII–3/30) ietvaros, ko paredzēts līdzfinansēt ar Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 747962,65 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 560972,74 EUR. EKII finansējums paredzēts 359022,55 EUR (64%), pašvaldības līdzfinansējums – 201950,19 EUR (36%). Plānotais projekta realizācijas laiks: 2019.-2020.gads.

EKII