Izsludināts iepirkums klimatam draudzīga apgaismojuma ieviešanai Valmierā

Apgaismojums

Valmieras pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu klimatam draudzīga apgaismojuma ieviešanai. Tiek plānota esošo 452 nātrija un dzīvsudraba gāzizlādes gaismekļu nomaiņa uz LED ielu gaismekļiem ar viedajiem sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu, kas nodrošinās apgaismojuma līmeņa regulēšanu atbilstoši aktuālajai gājēju un transportlīdzekļu plūsmai.

Veicot apgaismojuma nomaiņu, tiek plānots 337 293 kWh elektroenerģijas ietaupījums gadā, kā arī 36760 kg CO2 izmešu samazinājumu gadā.

Kopš 2011.gada visās no jauna būvētajās vai pārbūvētajās Valmieras ielās tiek uzstādīti LED gaismekļi. Pēc šī projekta realizēšanas paredzams, ka 65% pilsētas apgaismojuma būs energoefektīvs LED apgaismojums.

Apgaismojuma nomaiņu paredzēts veikt Valmieras pilsētas pašvaldības īstenotā projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras pilsētas pagaismojuma sistēmā” (līguma Nr. EKII–3/30) ietvaros, ko paredzēts līdzfinansēt ar Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 747962,65 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 560972,74 EUR. EKII finansējums paredzēts 359022,55 EUR (64%), pašvaldības līdzfinansējums – 201950,19 EUR (36%). Plānotais projekta realizācijas laiks: 2019.-2020.gads.