Hakatonā “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības” risina Valmieras novadam būtiskus ilgtspējas izaicinājumus

Nedēļas nogalē norisinājās hakatons “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības”, kurā 14 komandas risināja septiņu pašvaldību 14 ar ilgtspēju un pielāgošanos klimata pārmaiņām saistītus izaicinājumus. Trīs no komandām risināja Valmieras piedāvātos izaicinājumus saistībā ar klimata pārmaiņu scenāriju modelēšanu, mikromobilitātes veicināšanu ar inovatīvu un tehnoloģisku risinājumu palīdzību, kā arī no atkritumiem iegūta komposta materiāla tālāku izmantošanu.

Hakatonā trešo vietu ieguvusī komanda “Modelling Agency” risināja izaicinājumu, kas saistīts ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un rosināja izstrādāt prognozēšanas modeli dažādām potenciālām klimata pārmaiņu ietekmes radītām situācijām. Komandas darba rezultāts bija ideja par pašvaldības lietotnes “Valmiera” papildu funkcionalitātes attīstību, iestrādājot lietotnē sadaļu par tūlītēju iedzīvotāju apziņošanu gadījumā, ja konkrētajā dzīvesvietā dzīvojošajiem ir pēkšņs plūdu vai cita veida apdraudējums. Ierosme par šīs funkcionalitātes attīstīšanu radās no šajā vasarā notikušajiem plūdiem Vācijā un Beļģijā, pēc kuriem viens no secinājumiem bija nepieciešamība strādāt pie vēl efektīvākas iedzīvotāju apziņošanas un informēšanas sistēmas attīstīšanas. Krīzes situācijās iedzīvotāji informāciju meklē caur dažādiem kanāliem. Tādēļ šāda lietotnes papildu funkcionalitāte būtu papildu iespēja efektīvākai iedzīvotāju apziņošanai.

Komanda “Vividly Urban” strādāja pie risinājumiem mikromobilitātes veicināšanai ar inovatīvu un tehnoloģisku risinājumu palīdzību. Komanda izvērtēja 14 mikromobilitātes punktu izveides iespēju Valmierā. Taču galvenais komandas un pašvaldības ieguvums hakatonā ieguldītā darba rezultātā bija audits pašvaldības datiem, to izmantojamībai, kas ir priekšnoteikums efektīvu mikromobilitātes risinājumu izstrādei.

Komanda “Roosafella” radīja uzņēmējdarbības modeli, kura ieviešana būtu ieguldījums ilgtspējīgas tekstila aprites attīstībā – no vietējo šūšanas darbnīcu tekstila atkritumiem radīto komposta materiālu izmantot kā augsni vietējās stādaudzētavās rožu un citu ziedu audzēšanai.

Lai rosinātu idejas attīstīšanu arī Valmieras novadā, Valmieras pilsētas Simpātiju balvu saņēma komanda “Farm Friends”. Komanda, risinot Liepājas pilsētas pašvaldības piedāvāto izaicinājumu, plānoja risinājumus vietējo zemnieku radītās produkcijas, īpaši bioloģiskās produkcijas, atpazīstamības un noieta veicināšanai vietējā reģionā. Iniciatīvas īstenošana Valmieras novadā sniegtu ieguldījumu arī Valmieras novada iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Komanda saņēma Valmieras Olimpiskā centra dāvinātu iespēju atpūsties Valmieras peldbaseina atpūtas zonā.

Pašvaldība īpaši novērtēja arī komandas “Komposts.LV” ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības izaicinājuma par kompostēšanu pilsētā risināšanā. Hakatona laikā izstrādātajai iniciatīvai, pielāgojot to Latvijas normatīvajam regulējumam, ir pilotprojekta potenciāls gan daudzdzīvokļu māju, gan pakalpojumu sniedzēju radīto bioloģisko atkritumu apjoma samazināšanai, izvērtējot tā plašākas ieviešanas iespējas.

Hakatonu “Climathon 2021 – zaļās, viedās pašvaldības” rīkoja Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades kontaktpunkts ‘’EIT Climate-KIC Hub Latvia’’ kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sadarbības partneriem – Valmieras Attīstības aģentūru, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri un ‘’EIT Food Hub Latvia’’. Plašāka informācija par hakatonu un tā rezultātiem pieejama mājaslapā https://climathon.rtu.lv/.

Valmieras līdzdalība hakatonā tika līdzfinansēta projektā “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.