Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L .Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu

Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L .Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu

Projekta datums: 30.06.2020

Programmas logo:

mProjekta iesniedzējs:Valmieras pilsētas pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2018.gada februāris – 2020.gada jūnijs
Projekta attiecināmās pašvaldības izmaksas:EUR 4 012 000,00
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 761 590,48 
Snieguma rezerve:EUR 189 312,00
Projekta neattiecināmās izmaksas:EUR 239 467,85
Projekta mērķis:Nodrošināt Valmieras atsevišķu pilsētas daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu un vidējo satiksmes intensitātes samazinājumu kravas transportam uz ielām, kuras tiek atslogotas projekta īstenošanas rezultātā. 
Projekta galvenās aktivitātes: Projektēšana.Izmaksu un ieguvumu analīze.Būvdarbu veikšana.Būvuzraudzība.Autoruzraudzība.Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi.
Projekta plānotie rezultāti:Projekta rezultātā izbūvēto, pārbūvēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu garums kilometros– 2.07 km. 
Projekta publicitāte:24.11.2017. “Leona Paegles ielu savienos ar apvedceļu” (www.valmierasnovads.lv)
09.04.2018. “Noslēgta vienošanās par Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību” (www.valmierasnovads.lv)
Fotogalerija “Būvēs Valmieras pilsētas Rietumu industriālo maģistrāli”
Par Rietumu industriālās maģistrāles attīstību” (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera domā un rada”, Nr. 177, 2018.gada aprīlis)
13.07.2018. “Sākusies Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība” (www.valmierasnovads.lv)
23.10.2018. “Turpinās Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība” (www.valmierasnovads.lv)
Turpinās Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība” (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera domā un rada”, Nr. 189, 2018.gada oktobris)
09.11.2018. “Uzsāk Ausekļa ielas posma no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai pārbūvi” (www.valmierasnovads.lv)
18.12.2018. Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles izbūvei noteikts tehniskais pārtraukums (www.valmierasnovads.lv)
15.04.2019. Būs satiksmes ierobežojumi Brēžas un Leona Paegles ielu krustojumā (www.valmierasnovads.lv)
06.08.2019. Šovasar aktīvi norit Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
16.10.2019. Noslēgumam tuvojas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā (www.valmierasnovads.lv)
22.10.2019. 23. un 24.oktobrī ierobežos satiksmi Somu un Eduarda Lācera ielas krustojumā (www.valmierasnovads.lv)
16.01.2020. Pieņemta ekspluatācijā Valmieras Rietumu industriālā maģistrāle (www.valmierasnovads.lv)
15.04.2021. Uzsākta Alvila Freimaņa ielas pārbūve (www.valmierasnovads.lv)
30.11.2021. Alvila Freimaņa iela Valmierā nodota ekspluatācijā (www.valmierasnovads.lv)