Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles izbūvei noteikts tehniskais pārtraukums

Iestājoties stabilai ziemai, meteoroloģiskie apstākļi vairs neļauj turpināt ielas izbūves darbu veikšanu. Tādēļ no 17.decembra Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecībai ir noteikts tehniskais pārtraukums. Darbi tiks atsākti, iestājoties būvdarbiem atbilstošiem laikapstākļiem.

Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecības mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Būvniecība paredz Leona Paegles ielu turpināt gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai, tālāk virzoties pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu no jauna tiek izbūvēts turpinājums līdz Somu ielai.

Rietumu industriālās maģistrāles izbūves darbus veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību veic SIA “Geo Consultants”. Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2 870 688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 4 012 000 EUR. Ielu pārbūvi paredzēts realizēt līdz 2020.gada jūnijam.