Uzsāk Ausekļa ielas posma no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai pārbūvi

Turpinot Rietumu industriālās maģistrāles būvniecību, no trešdienas, 7.novembra, tika uzsākta Ausekļa ielas posma no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai pārbūve. Tās laikā ielas posms ir slēgts satiksmei. Piekļuve īpašumiem Leona Paegles ielā 58 un 59 tiek nodrošināta no Jumaras ielas puses.

Pārbūvējamam Voldemāra Baloža ielas posmam tiks veikta apakšzemes komunikāciju pārbūve. Ielai tiks ieklāta asfaltbetona virskārta. Gar Ausekļa ielas labo pusi paralēli brauktuves malām paredzēts izbūvēt stāvvietas 13 automašīnām. Savukārt gar kreiso pusi tiks izbūvēts kopīgs gājēju un velosipēdistu ceļš. Vietās, kur gājējiem jāšķērso brauktuve, paredzētas vadlīniju sistēmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visā Rietumu industriālās maģistrāles garumā, tai skaitā pārbūvējamajā Ausekļa ielas posmā, tiks izbūvēts arī energoefektīvais LED tipa apgaismojums.

Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecības mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Būvniecība paredz Leona Paegles ielu turpināt gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai, tālāk virzoties pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu no jauna tiek izbūvēts turpinājums līdz Somu ielai.

Rietumu industriālās maģistrāles izbūves darbus veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību veic SIA “Geo Consultants”. Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2 870 688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 4 012 000 EUR. Ielu pārbūvi paredzēts realizēt līdz 2020.gada jūnijam.