Sākusies Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība

12.jūlijā sākta Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība, divu kilometru garumā pagarinot Leona Paegles ielu un savienojot to ar autoceļu P18 Valmiera-Smiltene.

Lai Leona Paegles ielu turpinātu gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai, ir nepieciešams veikt koku izciršanu, kā tas paredzēts būvprojektā. Ielas pārbūves projektā gar ielas malu plānota 53 jaunu koku – Zviedrijas pīlādzis – stādīšana, kā arī atsevišķos ielu posmos izveidos atpūtas vietas gājējiem un velosipēdistiem. Pēc ielas būvniecības darbu pabeigšanas tiks veikta jaunu koku stādīšana. Paredzēts papildināt Putriņu meža priežu audzi ar priežu stādījumiem Mākslinieku ielas galā esošajā pļaviņā pie Dzelzs tilta, kā arī Meža dienu projekta “Labie darbi Latvijas simtgadei” laikā priedes stādot arī Valmieras Atpūtas parkā.

Leona Paegles iela tiks turpināta gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai. Tālāk kravas auto maģistrāle virzīsies pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Savukārt Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu plānots izbūvēt turpinājumu līdz Somu ielai. Paredzēts, ka pēc projekta realizācijas samazināsies vidējā satiksmes intensitāte Jumaras, Ausekļa un Rīgas ielās. Ielas tiks atslogotas no kravas automašīnu plūsmas.

Savienojuma izbūves darbus veiks SIA “Limbažu ceļi”. Izmaksas plānotas 3 789 975,47 EUR apmērā. Būvuzraudzību veiks SIA “Geo Consultants” par līgumsummu 119 306 EUR.

Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” īstenošanu.

Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda finansējums 2,87 miljonu EUR apmērā. Ielu pārbūvi paredzēts realizēt līdz 2020.gada jūnijam.

Ielu pārbūves mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Tas sasaucas arī ar vienotā Eiropas transporta pamattīkla izveides nepieciešamību veicināt turpmāku ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošināt vienotā Eiropas tirgus sekmīgu darbību.