Noslēgta vienošanās par Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību

Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L. Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” īstenošanu.

Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda finansējums 2,87 miljonu EUR apmērā. Ielu pārbūvi paredzēts realizēt līdz 2020.gada jūnijam. Šobrīd projektam izsludināts iepirkums par būvuzraudzības pakalpojumiem, kā arī notiek būvdarbu veikšanas atklātā konkursa piedāvājumu izvērtēšana.

Plānots palielināt maģistrālo ielu caurlaides spēju, transporta plūsmas vidējo ātrumu un samazināt pārvietošanās laiku, veicinot ekoloģiskās un dzīves vides kvalitātes uzlabošanos Valmieras iedzīvotājiem. Paredzams, ka pēc projekta realizācijas tiks samazināta vidējā satiksmes intensitāte kravas transportam Jumaras un Ausekļa ielās.

Veidojot Valmieras pilsētas Rietumu industriālo maģistrāli, paredzēts pagarināt Leona Paegles ielu un savienot to ar autoceļu P18 Valmiera-Smiltene. Leona Paegles iela tiks turpināta gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai. Tālāk kravas auto maģistrāle virzīsies pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Savukārt Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu plānots izbūvēt turpinājumu līdz Somu ielai. Būvprojekts paredz arī izbūvējamo posmu apzaļumošanu, kā arī atsevišķos ielu posmos atpūtas vietu izveidi gājējiem un velosipēdistiem.

Ielu pārbūves mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Tas sasaucas arī ar vienotā Eiropas transporta pamattīkla izveides nepieciešamību veicināt turpmāku ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošināt vienotā Eiropas tirgus sekmīgu darbību.