Leona Paegles ielu savienos ar apvedceļu

Lai atbalstītu uzņēmējdarbību, Valmieras pilsētas pašvaldība 2017.gadā izstrādāja būvprojektu Leona Paegles un Voldemāra Baloža ielu pārbūvei. Projekta laikā, veidojot Valmieras pilsētas Rietumu industriālo maģistrāli, divu kilometru garumā paredzēts pagarināt Leona Paegles ielu un savienot to ar autoceļu P18 Valmiera-Smiltene.

Jaunā industriālā maģistrāle atradīsies Valmieras rietumu daļā, kas jau vēsturiski ir bijusi Valmieras rūpnieciskās apbūves teritorija. Šobrīd bijušajā Valmieras maizes kombināta teritorijā tiek attīstīta uzņēmējdarbība. Ielas savienotajā teritorijā atrodas arī uzņēmumi AS “Valmieras piens”, SIA “Valtech”, SIA “TBM-Maiga”, SIA “Forsete”, SIA “STATS Serviss”, SIA “J.T. Galdniecība”, SIA “WOLTEC” un citi.

Leona Paegles iela tiks turpināta gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai. Tālāk kravas auto maģistrāle virzīsies pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Savukārt Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu plānots izbūvēt turpinājumu līdz Somu ielai. Būvprojekts paredz arī izbūvējamo posmu apzaļumošanu, kā arī atsevišķos ielu posmos atpūtas vietu izveidi gājējiem un velosipēdistiem.

Plānots, ka pēc projekta realizācijas samazināsies vidējā satiksmes intensitāte Jumaras, Ausekļa un Rīgas ielās. Tās projekta īstenošanas rezultātā tiks atslogotas no kravas automašīnu plūsmas. Jumaras ielā atrodas vairākas daudzdzīvokļu ēkas, Valmieras pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, kā arī Vidzemes slimnīca. Arī Ausekļa ielai vienā pusē ir daudzdzīvokļu ēkas, bet otrā – Vidzemes Olimpiskais centrs, viesnīca “Naktsmājas”.

Ielu pārbūvi būs iespējams realizēt, saņemot pilsētu integrēšanai TEN-T tīklā paredzētos 2,87 miljonus EUR projekta līdzfinansējuma no Eiropas Kohēzijas fonda. Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2018.gada pavasarī.