Turpinās Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība

Kopš jūlija vidus Valmierā notiek Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība. Izbūvējot jauno ielu, darbi tika veikti Leona Paegles ielas posmā gar Putriņu mežu, kā arī jaunajā ielas posmā starp Voldemāra Baloža un Somu ielu.

Leona Paegles ielas posmā gar Putriņu mežu ir tikušas izbūvētas apakšzemes komunikācijas, veikti ielas pamatnes būvniecības darbi. Tiek liktas ielas apmales, lai šogad ieklātu arī pirmo asfaltbetona kārtu.

Voldemāra Baloža ielas posmā no Jumaras līdz Somu ielai tika veikti ar komunikāciju izbūvi saistītie ielas sagatavošanas darbi. Būvdarbi tiks turpināti ziemā.

Pārbūvējamā Voldemāra Baloža ielas posmā no Ausekļa līdz Jumaras ielai šogad tika sagatavotas apakšzemes komunikācijas. Darbus veica gan SIA “Valmieras ūdens”, gan VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Ziemā ielu saglabās atvērtu satiksmei.

Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecības mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Būvniecība paredz Leona Paegles ielu turpināt gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai, tālāk virzoties pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu no jauna tiek izbūvēts turpinājums līdz Somu ielai.

Rietumu industriālās maģistrāles izbūves darbus veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību veic SIA “Geo Consultants”. Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2 870 688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 4 012 000 EUR. Ielu pārbūvi paredzēts realizēt līdz 2020.gada jūnijam.