Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta datums: 31.12.2021

Projekta logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
Projekta nosaukums:  Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana  
Īstenošanas laiks:2020.gada septembris – 2021.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas 260 714,50 EUR Projekta attiecināmās izmaksas 247 889,53 EURERAF finansējums 210 706,10 EURPašvaldības līdzfinansējums  29 746,74 EURValsts budžeta finansējums 7 436,69 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Stacijas ielā 26, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.  
Projekta aktivitātes:1.Būvdarbu veikšana.2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Veikta pašvaldības ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana.
Publicitāte:24.09.2020. Ēkai Stacijas ielā 26 paaugstinās energoefektivitāti (www.valmierasnovads.lv)
20.04.2021. Ēkā Stacijas 26 turpinās būvdarbi (www.valmierasnovads.lv)
06.09.2021. Uzlabota energoefektivitāte ēkai Stacijas ielā 26 (www.valmierasnovads.lv)