Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi

Pašvaldības īpašumā esošajai daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā Stacijas ielā 26 pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi. Ēkā veicamo būvdarbu mērķis ir uzlabot ēkas energoefektivitāti, samazinot ēkas kopējo enerģijas patēriņu, uzlabot tās tehnisko stāvokli, kā arī padarīt ēku vizuāli pievilcīgāku.

Ēkai tiek veikta ārsienu un pamatu siltināšana. Darbi tika uzsākti pagājušā gada oktobra sākumā. Un, tā kā tie veicami galvenokārt ēkas ārpusē, aukstajos ziemas mēnešos bija nepieciešams darbu tehnoloģiskais pārtraukums.

 Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas ēkā samazināsies uzturēšanas izmaksas un būs patīkamāk atrasties gan  tās iedzīvotājiem, kuriem pašvaldība sniedz atbalstu ar dzīvojamo platību, gan tajā esošo nevalstisko organizāciju darbiniekiem un to piedāvāto pakalpojumu saņēmējiem, gan citiem ēkā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Darbus paredzēts pabeigt šī gada vasarā. Atbilstoši iepirkumam būvdarbus veic SIA “Ekers” par kopējo līgumsummu 248 977,50 EUR ar PVN. Darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ietvaros, projekts “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/002. Projekta kopējās izmaksas ir 260 714,50 EUR, ERAF finansējums 210 706,10 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 29 746,74 EUR, valsts budžeta finansējums 7 436,69EUR.

Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi