Uzlabota energoefektivitāte ēkai Stacijas ielā 26 Valmierā

Noslēgušies būvdarbi Valmieras novada pašvaldībai piederošajā ēkā Stacijas ielā 26 Valmierā, kas tika veikti ēkas kopējā enerģijas patēriņa samazināšanai, ēkas tehniskā stāvokļa un vizuālā izskata uzlabošanai. Īstenoto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu rezultātā paredzams, ka ikgadējais ēkas kopējais enerģijas patēriņš apkurei samazināsies par 31%, tādējādi samazinot arī ēkas uzturēšanas izmaksas. Ēkai tika veikta ārsienu un pamatu siltināšana.

Ēkas pirmajā stāvā darbojas vairākas sociālās jomas nevalstiskās organizācijas: biedrība “Kristīgais žēlsirdības centrs”, kas nodrošina Labdarības zupas virtuvi, Dienas centru bērniem, pakalpojumu “Mazgāmutis” un sniedz citus sociālos pakalpojumus; biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras nodaļa, kas nodrošina apģērbu apmaiņas istabas darbību, sniedz pakalpojumu “Veselības istaba”, izsniedz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros pārtikas un higiēnas pakas un darbojas kā tehnisko palīglīdzekļu nomas punkts. Pārējos stāvos atrodas dzīvokļi, tajā skaitā arī vairāki sociālie dzīvokļi, kas tiek piešķirti, ja personai ir nepieciešamība un pašvaldība personu ir atzinusi par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Atbilstoši iepirkumam būvdarbus ēkā veica SIA “Ekers” par kopējo līgumsummu 200 898,24 EUR ar PVN. Darbi tika īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projektā “Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/002). Projekta kopējās izmaksas bija 260 714,50 EUR, ERAF finansējums 210 706,10 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 29 746,74 EUR, valsts budžeta finansējums 7 436,69EUR.

FOTOGALERIJA