Pašvaldība / Dokumenti / Energopārvaldības sistēma

Energopārvaldības sistēma

Energopārvaldības sistēma – saistītu procesu kopums, ar ko izveido rīcības plānu un nosaka energoefektivitātes mērķus, kā arī procedūras šo mērķu sasniegšanai.

Energoefektivitātes likuma 5.panta otrā daļa nosaka nepieciešamību ieviest sertificētu energoefektivitātes pārvaldības sistēmu republikas pilsētām, tai skaitā arī Valmierai.

2017.gada 26.janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības dome sēdē tika apstiprināta Valmieras pilsētas pašvaldības energopolitika, kas nosaka pašvaldības apņemšanos atbalstīt energopārvaldības sistēmu un uzlabot tās efektivitāti.

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ENERGOPOLITIKA Energopārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 50001:2018 (LAT 2021) Energopārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 50001:2018 (ENG 2021) Energopārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 50001:2018 (LAT) Energopārvaldības sistēmas sertifikāts LVS EN ISO 50001:2018 (EN)