Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 2. kārta

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 2. kārta

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
Projekta nosaukums:Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve
Īstenošanas laiks:2020.gada septembris – 2022.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta attiecināmās izmaksas 1 001 278,88 EUR
ERAF finansējums 381 066,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR
Valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Ausekļa ielā 25C, Valmierā un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1. Būvdarbu veikšana;
2. Būvuzraudzība;
3. Autoruzraudzība;
4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Projekta rezultātā tiks veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25C, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.
Projekta publicitāte: 18.12.2020. Apstiprināts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves projekts (www.valmierasnovads.lv)
29.12.2021. Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve un uzsākti dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves darbi (www.valmierasnovads.lv)
04.04.2022. Turpinās dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija (www.valmierasnovads.lv)
21.09.2022. Tuvojas noslēgumam dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija (www.valmierasnovads.lv)
04.11.2022. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija – finiša taisnē (www.valmierasnovads.lv)
17.03.2023. Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā gatavojas iemītnieku uzņemšanai (www.valmierasnovads.lv)
17.07.2023. Valmierā Atvērto durvju diena jaunajā dienesta viesnīcā “Auseklis” (www.valmierasnovads.lv)
09.08.2023. Atvērto durvju diena dienesta viesnīcā “Auseklis” (www.valmierasnovads.lv)
18.-22.09.2023. Dienesta viesnīca “Auseklis” atvērta skolēniem (Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums)
19.09.2023. Dienesta viesnīca “Auseklis” atvērta skolēniem (www.valmierasnovads.lv)
14.12.2023. Apstiprināts dienesta viesnīcu cenrādis (www.valmierasnovads.lv)