Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 2. kārta

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 2. kārta

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
Projekta nosaukums:Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve
Īstenošanas laiks:2020.gada septembris – 2022.gada decembris
Projekta kopējās izmaksas:Projekta attiecināmās izmaksas 1 001 278,88 EUR
ERAF finansējums 381 066,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR
Valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkā Ausekļa ielā 25C, Valmierā un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1.Būvdarbu veikšana;
2. Būvuzraudzība;
3. Autoruzraudzība;
4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Projekta rezultātā tiks veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25C, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.
Projekta publicitāte:29.12.2021. Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve un uzsākti dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves darbi (www.valmierasnovads.lv)
04.04.2022. Turpinās dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija (www.valmierasnovads.lv)