Tuvojas noslēgumam dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija

Dienesta viesnīcā Valmierā, Ausekļa ielā 25B tuvojas noslēgumam pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

Pašlaik gandrīz ir pabeigti fasādes siltumizolācijas un apdares darbi. Iekštelpās, 2. stāvā ir gandrīz pilnībā pabeigti apdares darbi un tiek ieklāts grīdas segums. Visā ēkā tuvojas noslēgumam flīzēšanas darbi, pārējos stāvos turpinās inženierkomunikāciju izbūve un apdares darbi. Ēkas aizmugures daļā ir noasfaltēts piebraucamais ceļš un ietvei ir ieklāts bruģis, savukārt ēkas priekšējā daļā notiek divu apļveida laukumu un gājēju celiņu izbūve. Laukumos paredzēta vieta, kur izvietot soliņus un vēlāk arī vingrošanas aprīkojumu. Savukārt esošo basketbola grozu ir paredzēts pārvietot uz Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas sporta laukumu Zvaigžņu ielā 4.

Pārbūves darbus plānots pabeigt šogad. Paredzēts, ka dienesta viesnīcas atjaunotās telpas skolēni varēs sākt izmantot no šī mācību gada 2. semestra – 2023. gada janvārī.

Dienesta viesnīcas pārbūves mērķis ir izglītības iestāžu audzēkņiem Valmierā nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus, kā arī ēkā samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Valmieras pilsētas izglītības iestādēs aptuveni 36 % skolēnu mācās no citām Valmieras novada teritorijām un kaimiņu novadiem, pieprasījumu pēc dienesta viesnīcas pastiprina īres dzīvokļu trūkums.

2020. gadā projekta 1. kārtā ekspluatācijā pēc pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas tika nodota Dienesta viesnīcas daļa ar 177 vietām. Pārbūves laikā tika izbūvēts arī abu dienesta viesnīcas ēku savienojums. Noslēdzoties 2. kārtas pārbūves darbiem dienesta viesnīcā kopā būs 307 vietas.
Projekta 2. kārtā energoefektivitātes pasākumus īsteno SIA “WOLTEC” – veic ēkas ārsienu un pārseguma siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, grīdas siltināšanu, pagraba ārsienu siltināšanu, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi, gaismekļu nomaiņu un apkures sistēmas nomaiņu.

Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “WOLTEC” par kopējo summu 3 806 731,14 EUR bez PVN. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būvēlogs projekti”, bet autoruzraudzību – pilnsabiedrības “ARH Studija” biedrs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.

Projekts “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR.

Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds