Apstiprināts dienesta viesnīcu cenrādis

Dienesta viesnīcu cenrādis

30. novembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu īres maksas cenrādis Ausekļa ielā 25B un Jāņa Enkmaņa ielā 14, kas paredz izmaiņas īres maksā par gultasvietu no 2024. gada 1. janvāra. 

No iepriekšējā dienesta viesnīcu cenrāža apstiprināšanas 2020. gada aprīlī ir noticis straujš energoresursu izmaksu kāpums. Paaugstinoties siltumenerģijas, elektrības, atkritumu apsaimniekošanas izmaksām, tiek ietekmēta arī dienesta viesnīcu uzturēšanas un apsaimniekošanas maksa, tādēļ pieņemts lēmums pārskatīt īres maksas cenrādi dienesta viesnīcās. 

Būtiskākās izmaiņas dienesta viesnīcu cenrādī no 2024. gada 1.janvāra: 

Ausekļa ielā 25B ir (310 vietas)

  • īres numuri ar sanitāro mezglu, divas istabas un priekštelpa ar virtuves zonu – 2+2 (četrvietīgs numurs). Vienas gultasvietas uzturēšana pašvaldībai izmaksā 120 EUR. Līdz šim par gultas vietu šādā īres numurā audzēknis maksā 30 EUR mēnesī. No šī mācību gada otrā pusgada īres maksa par gultasvietu šādā numurā būs 48 EUR mēnesī.
  • īres numuri ar sanitāro mezglu, istaba un priekštelpa ar virtuves zonu – divvietīgs numurs. Viena gultasvietas uzturēšanai pašvaldībai izmaksā 143 EUR. Līdz šim par gultasvietu šādā īres numurā audzēknis maksā 30 EUR mēnesī. No šī mācību gada otrā semestra audzēknim īres maksa par gultasvietu šādā numurā būs 57 EUR

Jāņa Enkmaņa ielā 14 (132 vietas)

  • vienas gultasvietas uzturēšana pašvaldībai izmaksā 132 EUR neatkarīgi no numura tipa. Līdz šim par gultasvietu audzēkņi šajā dienesta viesnīcā maksāja 25 EUR. No nākamā pusgada viena gultasvieta audzēknim šajā dienesta viesnīcā izmaksās 33 EUR mēnesī. 

Dienesta viesnīca Ausekļa ielā 25B ir pilnībā atjaunota, 2023. gada pavasarī noslēdzās pārbūves 2. kārta, tāpēc rodas īres maksas starpība ar dienesta viesnīcu Jāņa Enkmaņa ielā 14. 

Starpību, kas rodas par reālajām dzīvošanas izmaksām un audzēkņu īres maksu sedz pašvaldība, audzēkņiem piemērojot dienesta viesnīcas dzīvojamo telpu īres maksas atlaides: 

  • pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam 75% īres maksai Jāņa Enkmaņa iela 14;
  • pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam 60% īres maksai Ausekļa iela 25B.

Lēmumā noteikts arī, ka dienesta viesnīcas pakalpojums prioritāri tiek nodrošināts Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem, tikai pēc tam citu izglītības iestāžu izglītojamiem.

Ausekļa ielā 25B ēkas pārbūves darbi veikti projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros.  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, ERAF finansējums 1 701 409,02 EUR, valsts finansējums 264 594,66 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums 793 784,17 EUR. Savukārt ēkas energoefektivitātes pasākumi veikti projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR.