Apstiprināts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves projekts

Valmieras Valsts ģimnāzijaa

Sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un skolēni no Valmieras un tās tuvākās apkārtnes novada teritorijas varētu apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, ir apstiprināts projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve”.

Projekta mērķis ir Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un Valmieras pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C sakārtošanu.

Projekta galvenās aktivitātes ir VVĢ ergonomiskas mācību vides izveide. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūve un aprīkošana. VVĢ sporta zāles pārbūve. Metodiskā centra izveide. Ergonomiska inženierzinātņu kabineta izveide.

Projektu “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar kopējām izmaksām 2 759 787,85 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR. 

Papildus šim projektam, jau 25.09.2020. ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/19/I/003 “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” īstenošanu. Projekta ietvaros tiks veikta ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, kā arī apkures un ventilācijas sistēmu izbūve. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR.

Projektu ir plānots pabeigt 2023. gada decembrī.