Atpakaļ
Aktualitātes / Galerijas / Atvērto durvju diena dienesta viesnīcā “Auseklis”

Atvērto durvju diena dienesta viesnīcā “Auseklis”

Atvērto durvju diena dienesta viesnīcā
09.08.2023
Vēl pirms jaunā mācību gada, kad dienesta viesnīcu “Auseklis” piepildīs skolēni no visa Valmieras novada teritorijām un arī apkārtējiem novadiem, 8. augustā norisinājās atvērto durvju diena, kad interesenti tika iepazīstināti ar nesen pārbūvētajām telpām.
Uz atvērto durvju dienu bija ieradušies skolēnu vecāki, kuru bērni plāno mācību gada laikā dzīvot dienesta viesnīcā, vecāko klašu skolēni, kurus interesēja redzēt dzīves apstākļus dienesta viesnīcā un noskaidrot dažādus praktiskus ar sadzīvi saistītus jautājumus, bijušās darbinieces, kuras ēkā strādājušas pirms 2015.gada, kad tolaik vēl Valmieras pilsētas pašvaldība ēkas saņēma no Izglītības un zinātnes ministrijas, ieradās arī tuvumā esošo māju aktīvie iedzīvotāji, kuri bijuši liecinieki pārbūves procesam dienu no dienas, vēloties apskatīt gala rezultātu arī no iekšpuses.
Dienesta viesnīcā ir 310 vietas, tās vadītājs Mārcis Čākurs stāstīja, ka pieprasījums ir augsts, bet vēl dažas brīvas vietas ir atlikušas, un joprojām jauniešiem ir iespējams pieteikties dzīvošanai dienesta viesnīcā “Auseklis”.
Projekta 2. kārtā energoefektivitātes pasākumus īstenoja SIA “WOLTEC” saskaņā ar Valmieras novada pašvaldību noslēgto līgumu par kopējo summu 3 806 731,14 EUR bez PVN. Būvdarbu būvuzraudzību veica SIA “Būvēlogs projekti”, bet autoruzraudzību – pilnsabiedrības “ARH Studija” biedrs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”. Projekts “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR. Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.
Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds