Turpinās dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija

Turpinās dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija

Dienesta viesnīcā Valmierā, Ausekļa ielā 25B turpinās pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi.

Dienesta viesnīcas pārbūves mērķis ir izglītības iestāžu audzēkņiem Valmierā nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus, kā arī ēkā samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Valmieras pilsētas izglītības iestādēs aptuveni 36 % skolēnu mācās no citām Valmieras novada teritorijām un kaimiņu novadiem, pieprasījumu pēc dienesta viesnīcas pastiprina īres dzīvokļu trūkums.

2020. gadā projekta 1. kārtā ekspluatācijā pēc pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas tika nodota Dienesta viesnīcas daļa ar 177 vietām. Pārbūves laikā tika izbūvēts arī abu dienesta viesnīcas ēku savienojums. Noslēdzoties 2. kārtas pārbūves darbiem dienesta viesnīcā kopā būs 307 vietas.

Projekta 2. kārtā energoefektivitātes pasākumus īsteno SIA “WOLTEC” – veic ēkas ārsienu un pārseguma siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, grīdas siltināšanu, pagraba ārsienu siltināšanu, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūvi, gaismekļu nomaiņu un apkures sistēmas nomaiņu.

Pašlaik norisinās betonēšanas darbi, jumta konstrukciju izbūve, starpsienu izbūve, ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju izbūve.

Valmieras novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “WOLTEC” par kopējo summu 3 806 731,14 EUR bez PVN. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būvēlogs projekti”, bet autoruzraudzību – pilnsabiedrības “ARH Studija” biedrs SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.

Šobrīd darbi norit ar dažu nedēļu nobīdi laika grafikā, jo kavējas būvniecības materiālu piegādes un notiek atsegto būvkonstrukciju pastiprināšanas risinājumu izstrāde.

Projekts “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve”, vienošanās Nr. 4.2.2.0/19/I/003. Kopējās projekta izmaksas ir 1 001 278,88 EUR, ERAF finansējums 381 066,00 EUR, valsts budžeta finansējums 155 048,03 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 465 164,85 EUR.

Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.

Aerofoto: Armands Miķelsons

Fotogalerija: Valmieras novada pašvaldība