Valmierā atklāta šķeldas katlumāja ar moderniem tehnoloģiskiem risinājumiem

Ieguldot 5,148 miljonus eiro, tostarp 1,66 miljonus eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, Valmierā tika atklāta AS “Valmieras Enerģija” jaunā šķeldas katlumāja. Šķeldas katlumāja ne tikai veicinās Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, jo vairāk nekā 90% uzņēmumā saražotā apjoma tiks ražoti no atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Valmieras pilsētas pašvaldībai ir stratēģiski svarīgi ilgtermiņā nodrošināt iedzīvotāju labklājību un rūpēties par vidi, un energoefektīvās šķeldas katlumājas būvniecība ir nozīmīgs solis šī mērķa sasniegšanā.

“Jaunā šķeldas katlu māja ir Valmierai nozīmīgs projekts, jo tajā paredzētā siltumenerģijas ieguves izejvielu dažādošana garantēs lielāku siltumenerģijas gala tarifa noturību pret izejvielu iepirkuma cenas svārstībām.  Šķelda kā atjaunojamais energoresurss pamatā aizstās līdz šim Gaujas labā krasta apkurē izmantoto fosilo dabasgāzi. Tādējādi jaunās katlumājas izmantošana nodrošinās Valmieras energoapgādes atbilstību Eiropas Savienības Zaļā kursa prasībām par ietekmes uz vidi mazināšanu,“ norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Jaunā katlumāja ir aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk nekā pēdējās trijās apkures sezonās. Katlumājas modernajam šķeldas pieņemšanas mezglam ir augsta ražība, un pieņemšanas process ir maksimāli automatizēts. Tas ne tikai ļauj nodrošināt augstu energoefektivitāti un saglabāt nemainīgu apkārtējās vides kvalitāti, nepiesārņojot to ar šķeldas radītajiem putekļiem, bet arī samazināt nepieciešamību pēc cilvēkresura, lai šķeldu nogādātu līdz apkures iekārtai. Arī citas katlumājas iekārtas ir ar augstu automatizācijas pakāpi, lai nodrošinātu efektīvu degšanas procesu vadību, kas vienlaicīgi nodrošina samazinātu izmešu daudzumu. Papildus ir īpaši padomāts par darba vides apstākļiem personālam, lai maksimāli uzlabotu darba drošību, veicot ikdienas pienākumus. Kopumā katlumājā darbojas biokurināmā katls ar 9 MW jaudu, kā arī dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers ar 1,5 MW jaudu.

“Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un jaunā šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Izmantojot dažādas tehnoloģijas, esam radījuši siltumenerģiju ražojošu sistēmu, kas ir mazāk atkarīga no fosilajiem energoresursiem un veicina stabilāku, prognozējamāku siltumenerģijas tarifu. Tieši siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, realizējot katlumājas būvniecības projektu. Ņemot vērā, ka izmaksas par apkuri un karsto ūdeni sastāda būtisku izdevumu daļu iedzīvotāju ikmēneša budžetā, vēlamies palīdzēt Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi šajā un arī nākamajās apkures sezonās,” pauž SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Jaunā šķeldas katlumāja savu darbību uzsāk jau šajā apkures sezonā. Katlumājas būvniecībā tika iesaistīti vairāki Valmieras reģiona uzņēmēji, kas sniedza pakalpojumus, piegādāja materiālus un iekārtas. Arī turpmāk jaunā katlumāja stiprinās ekonomiku, vietējiem uzņēmējiem nodrošinot iespēju apgādāt to ar apkurei nepieciešamo izejvielu – šķeldu.

SIA “Adven Latvia” un Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība AS “Valmieras Enerģija” ražo līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes operators SIA “Valmieras ūdens” nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto ūdeni un apkuri. “Adven Latvia” šobrīd pieder 52,15% AS “Valmieras Enerģijas” akciju, bet Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85% akciju.

“Adven” grupa ir vadošā pakalpojumu sniedzēja enerģijas un ūdensapgādes jomā Ziemeļvalstīs un Baltijā. Mēs tiecamies būt daļa no klimata pārmaiņu risinājuma un uzskatām, ka varam uzlabot situāciju ar katru ilgtspējīgu enerģijas risinājumu, ko rodam, veidojam un uzturam kopā ar mūsu klientiem un sadarbības partneriem. Uzskatām, ka sociāli atbildīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība ir ceļš, kā nostiprināt savas pozīcijas tirgū. “Adven” savu darbību Latvijā sācis ar centralizēto siltumapgādes uzņēmumu iegādi, taču uzņēmuma pamatbizness vērsts uz industriālajiem klientiem – sāktas sarunas ar rūpniecības uzņēmumiem, kas darbojas reģionā, ar mērķi sniegt tiem iespējas izvēlēties efektīvākus enerģijas risinājumus saviem ražošanas procesiem.

Projektu  “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (projekta nr.: 4.3.1.0/17/A/010) finansiāli atbalstīja Eiropas Sabienības Kohēzijas fonds kā “4.3.1 Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 1. kārta” specifiskā atbalsta mērķa pasākumu.