Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:05.05.2017.-31.12.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:67 677,00 EUR
Projekta mērķis:uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Valmieras novada Strenču apvienībā: Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu pagastā un Plāņu pagastā.
Projekta galvenās aktivitātes:Slimību profilakses pasākumi:
1. Lekciju un nodarbību cikls “Veselības skola” par akūtām veselību veicinošām tēmām. Kopā 12 lekcijas 3 gadu garumā, cikliski, visā projekta ieviešanas laikā.
2. Veselības psihologs (iedzīvotājiem) – konsultēšanu grupās – bērniem un citiem novada iedzīvotājiem, lai sekmētu viņu veselības uzvedību, kā izvairīties no stresa ikdienā, kas apdraud viņu fizisko veselību, kā atrast jaunus resursus sarežģītu dzīves situāciju pārvarēšanā konsultācijas 8 reizes gadā (1,5 stundas) visā projekta ieviešanas laikā.
3. Psihiatrs bērniem– preventīvas grupu nodarbības 8 reizes gadā (1,5 stundas) visā projekta ieviešanas laikā. (līdz 31.12.2019.)
(no 01.01.2020. līdz 31.08.2022.)
4. Psihiskā veselība – grupu nodarbības atsevišķi pieaugušajiem un bērniem (1,5 stundas) 2 nodarbības laika periodā no 2020. – 2022. gadam.
5. Atkarību profilakse – grupu nodarbības atsevišķi pieaugušajiem un bērniem (1,5 stundas) 2 nodarbības laika periodā no 2020. – 2022. gadam.
6. Nodarbību cikls “Kopā ar māmiņām” 2 dienu garumā 1 reizi gadā, laika periodā no 2020. – 2022. gadam par tēmām – fiziskā aktivitāte un seksuālā un reproduktīvā veselība; bērnu veselība un veselīgs uzturs.
Veselības veicināšanas pasākumi:
1. Veselību veicinoša vingrošana bērniem – nodarbības fizioterapeita pavadībā 1 reizi nedēļā (3 stundas) visā projekta ieviešanas laikā.
2. Peldētapmācība bērniem – peldētapmācība trenera pavadībā. Grupā līdz 25 bērniem 118 nodarbības trīs mācību gadu laikā.
3. Dubulttreniņš – motivācijas nodarbības trenera vadībā skolas vecuma bērniem veselīgam dzīvesveidam – sports apvienojumā ar veselīgu uzturu. Projekta ietvaros 10 nodarbības viena mācību gada garumā.
4. Interaktīvā nodarbība “Ēd taupīgi, bet veselīgi!” – kvalificēta pavāra demonstrējumi kā pagatavot ekonomiski, bet veselīgi un garšīgi, izmantojot sezonai raksturīgus dārzeņus un dažādu graudaugu produktus. 9 nodarbības visos trīs projekta ieviešanas gados.
5. Nometnes trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem – sportisku aktivitāšu dienas nometne trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Nometne 1 nedēļu, katru gadu 1 reizi vasarā, trīs gadus – nometnē 20 bērni vecumā no 7-15 gadiem.
6. Sporta diena cilvēkiem ar invaliditāti vienu reizi projekta realizācijas periodā, otrajā projekta ieviešanas gadā.
7. Vingrošana fizioterapeita pavadībā – Fizioterapeita konsultācijas un vingrošanas nodarbības senioriem un cilvēkiem ar sēdoša darba specifiku. vienu reizi nedēļā 1 stundu. Kopā 95 nodarbības visā projekta ieviešanas laikā.
8. Sporta aktivitāšu diena “Kustību nodarbības dabā” – Sezonai atbilstošu sportisko aktivitāšu dienas novada iedzīvotājiem. Kopā 9 nodarbības visus trīs projekta ieviešanas gadus.
9. Ārstnieciskā joga – nodarbības sertificēta pasniedzēja (Hatha Yin jogas, Pilates) pavadībā 1 reizi nedēļā (1,5 stundas) visā projekta ieviešanas laikā izņemot vasaras mēnešus (līdz 31.12.2019.).
(no 01.01.2020. līdz 31.08.2022.)
10. Peldētapmācība bērniem – 120 peldētapmācības nodarbības skolēniem laika periodā no 2020. – 2022. Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/036 grozījumi Nr. LG 5 27.08.2021 11:46 2gadam, kur 1 (vienas) nodarbības ilgums 40 (četrdesmit) min., 1 (vienu) reizi nedēļā 4 (četras) nodarbības.
11. Vingrošana fizioterapeita pavadībā – 126 fizioterapeita konsultācijas un vingrošanas nodarbības senioriem un cilvēkiem ar sēdoša darba specifiku. Vienā nedēļā 3 (trīs) nodarbības, katra nodarbība 1 (vienu) stundu, laika periodā no 2020. – 2022. gadam.
12. Joga – 40 nodarbības kvalificēta pasniedzēja (Hatha Yin jogas) pavadībā 1(vienu) reizi nedēļā (1,5 stundas) visā laika periodā no 2020. – 2022. gadam, izņemot vasaras mēnešus.
13. Sporta diena cilvēkiem ar invaliditāti vienu reizi laika periodā no 2020. – 2022. gadam.
Rezultāti:Projekta darbībās iesaistīti vismaz 556 dažādu projekta mērķauditoriju dalībnieki. No tiem vismaz 56 (10%) bērni vecumā no 0-17 gadiem, 28 (5%) seniori vecumā virs 50 gadiem, 14 (2,5%) bezdarbnieki, 14 (2,5%) trūcīgās personas, 14 (2,5%) personas ar invaliditāti, 28 (5%) lauku iedzīvotāji (kur iedz. blīv. 50 cilv./km2) (līdz 31.12.2019.) Īstenoti vismaz 129 pasākumi (līdz 31.08.2022.)
Publicitāte:12.07.2017. VESELĪBAS PROJEKTA AKTIVITĀTES JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ (www.valmierasnovads.lv)
08.08.2017. INTERAKTĪVO NODARBĪBU CIKLS “ĒD TAUPĪGI, BET VESELĪGI!” (www.valmierasnovads.lv)
10.08.2017. VESELĪGA VINGROŠANA (www.valmierasnovads.lv)
10.08.2017. JOGA – ĶERMENIM, PRĀTAM UN SIRDIJ (www.valmierasnovads.lv)
21.08.2017. ĒD TAUPĪGI, BET VESELĪGI! (www.valmierasnovads.lv)
22.08.2017. AICINA NAKTS ORIENTĒŠANĀS “AUGUSTA JĀŅTĀRPIŅŠ” (www.valmierasnovads.lv)
07.09.2017. Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā (www.valmierasnovads.lv)
02.11.2017. Jaunumi veselības jomā novembrī (www.valmierasnovads.lv)
11.12.2017. Aicinām uz psiholoģes Ivetas Kreišmanes konsultāciju (www.valmierasnovads.lv)
05.12.2017. Ēd taupīgi, bet veselīgi! (www.valmierasnovads.lv)
01.01.2018. Veselības projekta aktivitātes februārī (www.valmierasnovads.lv)
12.01.2018. Veselības projektā februārī (www.valmierasnovads.lv)
01.02.2018. Veselīga vingrošana fizioterapeita vadībā (www.valmierasnovads.lv)
08.02.2018. Psihologa nodarbība “Veselīgs skats uz nākotnes plāniem” (www.valmierasnovads.lv)
12.02.2018. Veselības projektā martā (www.valmierasnovads.lv)
18.02.2018. Sirds veselība (www.valmierasnovads.lv)
08.03.2018. Vai esam veselīga dzīvesveida piekritēji? (www.valmierasnovads.lv)
13.03.2018. Veselības projektā aprīlī (www.valmierasnovads.lv)
19.03.2018. Ēd taupīgi, bet veselīgi! (www.valmierasnovads.lv)
25.03.2018. “Ēd taupīgi, bet veselīgi!” (www.valmierasnovads.lv)
13.04.2018. “Iekustini pavasari!”- pasākums atcelts (www.valmierasnovads.lv)
18.04.2018. Veselības projekta aktivitātes MAIJĀ (www.valmierasnovads.lv)
07.05.2018. Izglītojošs pasākums “Vecāku skola” (www.valmierasnovads.lv)
09.05.2018. Socionika – palīgs veselīgai sevis izpētei (www.valmierasnovads.lv)
05.06.2018. Vasaras vakars purvā (www.valmierasnovads.lv)
23.07.2018. Sporta diena VENI VIDI VICI (www.valmierasnovads.lv)
25.07.2018. Veselības projektā jūlijā un augustā (www.valmierasnovads.lv)
01.08.2018. Pa barona Krīdenera medību takām (www.valmierasnovads.lv)
08.09.2018. Psiholoģes Ivetas Kreišmanes nodarbība “Mandala manai veselībai” (www.valmierasnovads.lv)
05.10.2018. Sociālie tīkli un to pozitīvā ietekme (www.valmierasnovads.lv)
16.10.2018. Veselības projektā oktobrī un novembrī (www.valmierasnovads.lv)
24.10.2018. Ēd taupīgi, bet veselīgi! (www.valmierasnovads.lv)
09.01.2019. Veselīgi našķi vafeļpannā (www.valmierasnovads.lv)
06.02.2019. “Veselība paaudžu vērtību skatījumā” (www.valmierasnovads.lv)
06.02.2019. “Veselīga uztura pamatprincipi” (www.valmierasnovads.lv)
01.04.2019. “Ēd taupīgi, bet veselīgi!” – 8. nodarbība SVAIGĒŠANA (www.valmierasnovads.lv)
06.04.2019. Izglītojošs pasākums EMOCIONĀLĀ VESELĪBA (www.valmierasnovads.lv)
06.04.2019. Krāsu terapija (www.valmierasnovads.lv)
19.08.2019. VESELĪBAS PROJEKTĀ augustā un septembrī (www.valmierasnovads.lv)
29.08.2019. Atsāksies veselīga vingrošana (www.valmierasnovads.lv)
04.09.2019. Izglītojošs pasākums “Līdzatkarība” (www.valmierasnovads.lv)
08.10.2019. Bez glutēna un cukura… (www.valmierasnovads.lv)
08.10.2019. “Krīze kā iespēja” (www.valmierasnovads.lv)
31.10.2019. “Kā tikt galā ar krīzi?” (www.valmierasnovads.lv)
24.11.2019. Aplūkoto tēmu kaleidoskops (www.valmierasnovads.lv)
06.12.2019. “Ziema klāt!?…” (www.valmierasnovads.lv)
22.12.2019. Esi vesels Strenču novadā! (www.valmierasnovads.lv)
10.01.2020. Esi vesels Strenču novadā! (www.valmierasnovads.lv)
13.01.2020. Veselīga vingrošana (www.valmierasnovads.lv)
07.09.2020. JOGA ķermenim, prātam, sirdij (www.valmierasnovads.lv)
11.09.2020. Veselīga vingrošana (www.valmierasnovads.lv)
06.10.2020. Saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem Veselības projekta aktivitāšu norisēs ir paredzētas izmaiņas! (www.valmierasnovads.lv)
22.01.2021. Ar devīzi “Esi vesels Strenču novadā!” (www.valmierasnovads.lv)
07.04.2021. Esi vesels Strenču novadā! (www.valmierasnovads.lv)
23.08.2021. Atsāksies veselīgā vingrošana Strenčos un Jērcēnos un jogas nodarbības Plāņos (www.valmierasnovads.lv)
06.09.2021. Peldētapmācība Strenču pamatskolas skolēniem (www.valmierasnovads.lv)
04.10.2021. Aicina līdzdarboties veselības veicināšanas aktivitātēs (www.valmierasnovads.lv)
14.10.2021. Turpinās projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā” (www.valmierasnovads.lv)
15.10.2021. Veselīgas vingrošanas nodarbības turpmāk notiks Strenču Kultūras centrā (www.valmierasnovads.lv)
27.12.2021. Strenčos klātienē atsāksies veselīgas vingrošanas nodarbības (www.valmierasnovads.lv)
11.03.2022. Aicina uz lekciju “Mūzikas un mākslas interpretācija cilvēka psihiskās veselības uzlabošanai” (www.valmierasnovads.lv)
13.05.2022. Notiks nodarbība “Veselīgs uzturs” (www.valmierasnovads.lv)
07.07.2022. “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču apvienībā” (www.valmierasnovads.lv)
14.07.2022. Sporta diena sportiskiem cilvēkiem ar invaliditāti (www.valmierasnovads.lv)
15.07.2022. Sportiski aktīvais vakars Strenčos (www.valmierasnovads.lv)
09.09. 2022. Atsāksies veselīga vingrošana (www.valmierasnovads.lv)
14.11.2022. Papildu veselīga vingrošana (www.valmierasnovads.lv)
06.01.2023. Turpināsies peldētapmācība Strenču pamatskolas skolēniem (www.valmierasnovads.lv)
24.05.2023. Turpinās projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā” (www.valmierasnovads.lv)
07.07.2023. Noslēdzies projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā” (www.valmierasnovads.lv)