Vasaras vakars purvā

16. jūnijā plkst. 18.00

Ciklā “Kustību nodarbības dabā” 3. nodarbība

Vasaras vakars purvā
Pārgājiens Sedas purvā

• Pulcēšanās un reģistrācija no 17.30 līdz 17.45 pie Jērcēnmuižas Jērcēnos.
• Kopīgs brauciens 3,5 km garumā ar saviem transporta līdzekļiem uz pārgājiena sākuma vietu Sedas dabas takā.
• Pārgājiena garums 5 km.
• Pārgājiena noslēgumā iespēja notiesāt līdzpaņemtās uzkodas piknikā pie ugunskura dabas takas atpūtas vietā.
• Pirms došanās mājup, iespēja apmeklēt netālo putnu vērošanas torni Sedas dīķos.
• Kartes ar iezīmētu pārgājiena maršrutu var saņemt Strenču TIC, Rīgas ielā 7, Strenčos, tālr.64715624.