Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā

Esi vesels

Atbalsta fondi: Eiropas Sociālais fonds

Īstenošanas periods: – 12. 2019.

Projekta mērķis: 

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Strenču novadā.

Slimību profilakses pasākumi:
1. Lekciju un nodarbību cikls “Veselības skola” par akūtām veselību veicinošām tēmām.
2. Veselības psihologs (iedzīvotājiem) – konsultēšanu grupās.
3. Psihiatrs bērniem– preventīvas grupu nodarbības.
Veselības veicināšanas pasākumi:
1. Veselību veicinoša vingrošana bērniem – nodarbības fizioterapeita pavadībā.
2. Peldētapmācība bērniem – peldētapmācība trenera pavadībā.
3. Dubulttreniņš – motivācijas nodarbības trenera vadībā skolas vecuma bērniem veselīgam dzīvesveidam.
4. Interaktīvā nodarbība “Ēd taupīgi, bet veselīgi!” – kvalificēta pavāra demonstrējumi kā pagatavot ekonomiski, bet veselīgi un garšīgi, izmantojot sezonai raksturīgus dārzeņus un dažādu graudaugu produktus.
5. Nometnes trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
6. Sporta diena cilvēkiem ar invaliditāti.


Vingrošana fizioterapeita pavadībā – fizioterapeita konsultācijas un vingrošanas nodarbības senioriem un cilvēkiem ar sēdoša darba specifiku.
Sporta aktivitāšu diena “Kustību nodarbības dabā” – Sezonai atbilstošu sportisko aktivitāšu dienas novada iedzīvotājiem.
Ārstnieciskā joga – nodarbības sertificēta pasniedzēja (Hatha Yin jogas, Pilates) pavadībā.
Lēmums par projekta ieviešanu: 25.04.2017.

Projekta kopējais finansējums: EUR 40 311

Attiecināmās izmaksas kopā: EUR 40 311, t.sk.:

ESF finansējums: 85% – EUR 34 264,35.
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 15% – EUR 6 046,65
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 00,00
Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: