Noslēdzies projekts “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā”

Veselības projekta pasākumi

Noslēdzies projekts Nr.9.2.4.2/16/I/036 “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā”. Projekta mērķis – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Valmieras novada Strenču apvienībā: Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu pagastā un Plāņu pagastā – ir sasniegts. Kopumā kopš 2017.gada īstenoti 294 pasākumi.

Projekta ietvaros īstenotas aktivitātes un aktivitāšu cikli – lekciju un nodarbību cikls “Veselības skola” dažādām mērķgrupām, grupu nodarbības bērniem kopā ar psihologu, psihiatru, vingrošanas un dubulttreniņu nodarbības bērniem, vingrošanas nodarbības senioriem, cilvēkiem ar sēdošu darbu, peldētapmācību nodarbības skolas vecuma bērniem, nodarbības bērniem un pieaugušajiem par psihisko veselību un atkarību profilaksi, pasākumi “Kopā ar māmiņām”, interaktīvas nodarbības “Ēd taupīgi, bet veselīgi!” jaunajām māmiņām, senioriem, bezdarbniekiem, trūcīgām personām u.tml., nometnes trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, veselīga uztura nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, sporta dienas cilvēkiem ar invaliditāti, jogas nodarbības un sporta aktivitāšu diena visai ģimenei. Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes iedzīvotājiem bija pieejamas bez maksas.

Īstenoto pasākumu mērķis bija iedzīvotāju veselības paradumu maiņa, tajos ietverot informāciju un padomus turpmākai rīcībai pēc pasākumiem, tā veicinot iegūto zināšanu uzturēšanu un potenciālo izmantošanu nākotnē. Aktivitātes īstenotas novada iedzīvotājiem, īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

veselības projekta logo ansamblis