Veselības projektā oktobrī un novembrī

Esi vesels

Esi vesels Strenču novadā! Ar šo devīzi turpinās dažādi pasākumi ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā”.

Katru ceturtdienu plkst. 18.00 Plāņu tautas namā turpinās ārstnieciskās jogas nodarbības. Joprojām laipni aicināts ikviens interesents!

Katru pirmdienu turpinās fizioterapijas nodarbības skolas vecuma bērniem Strenču vidusskolā un  veselīga vingrošana pieaugušajiem fizioterapeita vadībā Tautas interešu nama telpās, Pulkveža Zemitāna ielā 5:

  • no  16.00 – 17.00 vingrošana ar zemāku slodzes intensitāti,
  • no 17.30 – 18.30 vingrošana ar augstāku slodzes intensitāti  un

Jērcēnmuižā:

  • no plkst. 19.30 – 20.30

Joprojām uz veselīgas vingrošanas nodarbībām  pieaugušajiem laipni aicināts ikviens interesents!

Lai dotu iespēju ikvienam piedalīties nodarbībās,  pēc katrām 10 nodarbībām Strenčos dalībnieku sastāvs tiek mainīts. Par dalību kādā no grupām Strenčos interesēties pie bibliotekāres Antras Elses, tel: +371 64715631.

Par dalību grupā Jērcēnos  interesēties pie bibliotēkas vadītājas Ilvijas Ķimses, tel: 28645054.

16.oktobrī plkst. 17.30 Strenču bibliotēkas telpās notiks psiholoģes Ivetas Kreišmanes nodarbība “Veselīgs skats uz sociālajiem tīkliem”, kurā pārrunās komunikāciju iespējas sociālajos tīklos, lai savu ikdienas dzīvi padarītu daudzveidīgāku, iemācītos izmantot pozitīvās iespējas, ko šāda komunikācija var sniegt.

31. oktobrī Strenču vidusskolā bērni varēs noklausīties psihiatra Raivja Logina stāstījumu par joprojām ļoti aktuālu tēmu – dažāda veida atkarības.

Novembra mēnesī bez pārtraukuma turpināsies dažāda veida fiziskās nodarbības – veselīga vingrošana pieaugušajiem, fizioterapijas nodarbības bērniem un joga.

6.novembrī plkst. 14.30 Sedas skolā notiks psiholoģes Ivetas Kreišmanes nodarbība “Esam vienādi”, kurā pārrunās par to, ko izjūt bērns sastopoties ar atšķirīgu attieksmi pret sevi.

14.novembrī Strenču skolā ciklā “Veselības skola” paredzēta  nodarbība “Brīvs no atkarībām – Narkotikas”, ko vadīs ārsta palīgs Ilze Čepanone.

Vēl novembrī Strenču novada vidusskolā bērniem ikmēneša nodarbībā būs iespēja tikties  ar psihiatru.

Laipni aicinām novada iedzīvotājus piedalīties šajos daudzpusīgajos  pasākumos un aktivitātēs! Sekojiet līdzi informācijai par veselības pasākumiem mūsu novada mājas lapā, Mūsu Novada Vēstīs un afišās!