“Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā”

Veselīga vingrošana

Turpinās projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā” aktivitāšu īstenošana.

Pēdējā pusgada laikā projekta ietvaros Strenču apvienības teritorijā īstenotas vairākas aktivitātes dažādu vecumu iedzīvotājiem.

Pagājušā gada nogalē noslēdzās jogas nodarbības Plāņos, ko vadīja jogas pasniedzēja Inguna Baranovska.

Strenču pamatskolas skolēniem, pateicoties projektam, bija iespēja piedalīties peldētapmācību nodarbībās, kas norisinājās Valmieras Olimpiskajā centrā un noslēdzās maijā. Nodarbībās piedalījās skolēni, kuri jau ir apguvuši peldētprasmi, kā arī skolēni bez peldētprasmes iemaņām.

Pieaugušie un seniori Strenčos un Jērcēnos līdz pat šī gada jūnija vidum bija aicināti izkustēties veselīgas vingrošanas nodarbībās kopā ar fizioterapeiti Sandu Ķimsi.

Ikviens bija aicināts klausīties un līdzdarboties 2 nodarbībās, ko vadīja SIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” speciālisti. Par tēmu “Atkarības ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti” stāstīja psihiatre Jūlija Līce, savukārt par “Mūzikas un mākslas interpretāciju cilvēka psihiskās veselības uzlabošanai” stāstīja un aktīvi līdzdarboties aicināja rezidente psihiatrijā Laura Tauriņa un mūzikas terapeite Liesma Lore. Savukārt skolēnus par tēmu “Kas ir hiperaktivitātes sindroms?” izglītoja un diskusijās iesaistīja rezidente psihiatrijā Ieva Everte.

Biedrība “Pāvulēni” aicināja māmiņas ar skolas vecuma bērniem uz nodarbību “Veselīgs uzturs”, lai kopā ar uztura speciālisti Agniju Irkli atkārtotu zināšanas par veselīgu un sabalansētu uzturu, uzzinātu vairāk par vecumposmam nepieciešamo uzturu, iepazītos ar šķīvja principu un kopīgi pagatavotu veselīgu maltīti.

Projekta ietvaros vēl plānots īstenot šādas aktivitātes:

21.jūlijā paredzēts noslēdzošais pasākums “Kopā ar māmiņām”, kas veltīts tēmai – fiziskā aktivitāte. 30.jūlijā Strenču pamatskolas sporta laukumā tiks īstenota sporta diena cilvēkiem ar invaliditāti. Septembrī atsāksies vingrošanas nodarbības Strenčos, bet jaunajā mācību gadā  peldētapmācību nodarbības skolēniem.

Iedzīvotāji aicināti aktīvi piedalīties projekta aktivitātēs!

Madara Ribozola, projekta vadītāja