Tēma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

09.06.2021

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

Projekta datums: 29.02.2020 Projekta logo: Projekta iesniedzējs:Siguldas novada domeFinansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras…

Lasīt vairāk
09.06.2021

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta datums: 31.12.2020 Projekta iesniedzējs:Valmieras pilsētas pašvaldībaFinansēšanas avots:Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2019.…

Lasīt vairāk
09.06.2021

Ēkas Stacijas ielā 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta datums: 31.12.2021 Projekta logo: Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaFinansēšanas avots:Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības…

Lasīt vairāk
09.06.2021

Valmieras vēsturiskā centra attīstība

Projekta datums: 30.11.2022 Projekta logo: Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada augusta - 2022. gada novembrimProjekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 2 529 852,79Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 459 264,55Projekta mērķi:Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Valmieras pilsētas…

Lasīt vairāk
09.06.2021

Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta

Projekta datums: 30.11.2022 Programmas logo: Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada decembris - 2022. gada novembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 5 752 050,73Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 1 134 733,64Projekta mērķi:Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija,…

Lasīt vairāk
09.06.2021

Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 1.kārta

Projekta datums: 30.11.2022 Projekta logo: Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada maijs - 2022. gada novembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 4 001 227,54Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 498 856,99Projekta mērķi:Valmieras pilsētas rūpnieciskās zonas degradētās teritorijas revitalizācija,…

Lasīt vairāk