Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve

Projekta datums: 31.12.2023

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada oktobris – 2023. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 2 759 787,85
Pašvaldības līdzfinansējumsEUR 793 784,17
Projekta mērķiValmieras Valsts ģimnāzijas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un Valmieras pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C sakārtošanu.
Projekta galvenās aktivitātes VVĢ ergonomiskas mācību vides izveide. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūve un aprīkošana. VVĢ sporta zāles pārbūve. Metodiskā centra izveide. Ergonomiska inženierzinātņu kabineta izveide.
RezultātiValmieras Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēnu mācību korpusa pārbūve un aprīkošana. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā 25C pārbūve.
Publicitāte18.12.2020. Apstiprināts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošanas un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves projekts (www.valmierasnovads.lv)
15.06.2021. Uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas pārbūve un mācību vides uzlabošana (www.valmierasnovads.lv)
01.09.2021. Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana (www.valmierasnovads.lv)
29.12.2021. Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve un uzsākti dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūves darbi (www.valmierasnovads.lv)
01.04.2022. Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve (www.valmierasnovads.lv)
04.04.2022. Turpinās dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija (www.valmierasnovads.lv)
14.04.2022. 2022. gada rudenī mācību gadu iesāksim ar atjaunotām un modernām mācību telpām (www.valmierasnovads.lv)
07.09.2022. Turpinās mācību vides uzlabošanas projekta īstenošana Valmieras Valsts ģimnāzijā (www.valmierasnovads.lv)
21.09.2022. Tuvojas noslēgumam dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija (www.valmierasnovads.lv)
04.11.2022. Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā rekonstrukcija – finiša taisnē (www.valmierasnovads.lv)
12.01.2023. Tuvojas noslēgumam mācību vides uzlabošanas projekts Valmieras Valsts ģimnāzijā (www.valmierasnovads.lv)
17.03.2023. Dienesta viesnīcā Ausekļa ielā gatavojas iemītnieku uzņemšanai (www.valmierasnovads.lv)
03.05.2023. Atklāts Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpuss un sporta zāle (www.valmierasnovads.lv)
17.07.2023. Valmierā Atvērto durvju diena jaunajā dienesta viesnīcā “Auseklis” (www.valmierasnovads.lv)
25.08.2023. Valmieras novada izglītības iestādes gatavojas jaunajam mācību gadam (www.valmierasnovads.lv)
19.09.2023. Dienesta viesnīcā “Auseklis” atvērta skolēniem (www.valmierasnovads.lv)
18.-22.09.2023. Dienesta viesnīca “Auseklis” atvērta skolēniem (Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums)
14.12.2023. Apstiprināts dienesta viesnīcu cenrādis (www.valmierasnovads.lv)

Projekta logo