2022. gada rudenī mācību gadu iesāksim ar atjaunotām un modernām mācību telpām

2022. gada rudenī mācību gadu iesāksim ar atjaunotām un modernām mācību telpām

“Valmieras Valsts ģimnāzijas piebūves būvniecība ir SAM 8.1.2. Eiropas Savienības projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana”, kuru Latvija pirms 3 gadiem izmantoja, lai palielinātu Valsts ģimnāziju kapacitāti un kvalitāti. Projekta gala mērķis ir uzlabot mācību vidi mūsu skolēniem, lai būtu iespēja apgūt zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē. Izbūvējot jaunu sporta zāli, pilnīgi pārvērst inženierzinātņu vidi, nodrošinot papildu telpas mācību klasēm, jaunas datorklases, modernu bibliotēku, un, protams, arī mūsdienīgas tehnoloģijas jaunajos kabinetos. Projektu pabeigt plānots šajā gadā, tas ir, līdz 2022./2023. mācību gada sākumam. Kā jebkuram skolas direktoram un skolotājiem, ir ļoti patīkami, ka šai vecajai, simtgadīgajai ēkai blakus veidojas jauns, moderns korpuss ar cita stila iekārtojumu, kur mācīties un strādāt būs labi gan skolēniem, gan skolotājiem. Patiks visiem!” – tā Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš.

Informāciju sagatavoja:

Valmieras Valsts ģimnāzija

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds