Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve

Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību korpusu pārbūve

Turpinās Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) mācību korpusa un sporta zāles pārbūves darbi, lai Valmieras pilsētā un novadā sekmētu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un skolēniem būtu iespēja apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē.

VVĢ pārbūves projekts paredz skolas korpusā, kurā atrodas bibliotēka un mācību telpas, izbūvēt 3. stāvu, nodrošinot papildus mācību telpas – ar 27 vietām rasēšanas un mākslas apguvei un telpas inženierzinātņu apguvei ar 20 vietām.


Demontētās sporta zāles vietā paredzēts izbūvēt jaunu sporta zāli un savienojošo mezglu starp sporta zāli un skolas ēku, izbūvēt ārējo liftu, lai dotu iespēju visos trijos stāvos nokļūt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī izbūvēt ārējās evakuācijas kāpnes. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai visās telpās tiks ierīkotas ventilācijas pieplūdes-nosūces sistēmas ar rekuperāciju.


Veicot pārbūves darbus, demontēts arī šķūnis-noliktava. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izveidot atpūtas zonu, kas aprīkota ar soliņiem un atkritumu urnām, vēl soliņus un atkritumu urnas uzstādīs VVĢ ēkas priekšā. Paredzēts, ka soliņus skolēni apgleznos.


Atpūtas zonā būs krāsaini apstādījumi un betona bruģis mozaīkas formā. Šāds bruģis paredzēts arī citiem gājēju celiņiem un laukumiem.


Pie pārbūvējamās skolas ēkas ieejas uzstādīs statīvus velosipēdiem, velostatīvus velosipēdiem paredzēts uzstādīt arī pie VVĢ ēkas ziemeļrietumu pusē.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš, kopš uzsākta projekta īstenošana VVĢ mācību korpusā ir izbūvēti inženiertīkli zem grīdas un iebetonēta 1.stāva grīda, samūrētas 3. stāva sienas un veikta ailu pastiprinājumu konstrukciju izbūve, uzstādītas koka sijas un tiek gatavotas koka konstrukcijas izolācijas un jumta klājuma uzstādīšanai, norisinās mācību korpusa savienojuma būvniecības darbi, izbūvēts 1. un 2. stāvs, kā arī sporta zālei ir samontētas metāla konstrukcijas un pašlaik norisinās sienu un jumta sendvičpaneļu montāža.


VVĢ būvniecības darbus veic SIA “Ekers”, kopējās būvniecības izmaksas bez PVN ir 2 091 933,47 EUR. Būvuzraudzību būvobjektā nodrošina SIA “Būvēlogs”, bet autoruzraudzību SIA “Būvprojekts”.

Būvniecības darbus paredzēts noslēgt līdz 2022./2023. mācību gada sākumam. Pašlaik darbi norit saskaņā ar paredzēto laika grafiku.

Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.

Projekta vizualizācijas: SIA “Būvprojekts”