Tuvojas noslēgumam mācību vides uzlabošanas projekts Valmieras Valsts ģimnāzijā

Tuvojas noslēgumam mācību vides uzlabošanas projekts Valmieras Valsts ģimnāzijā

Valmieras Valsts ģimnāzijā (VVĢ) tuvojas noslēgumam mācību korpusa pārbūve un sporta zāles celtniecība. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta mērķis ir sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Valmieras pilsētā un novadā un nodrošināt skolēniem iespēju apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē.

Atbilstoši pārbūves projektam, skolas korpusā, kurā atrodas bibliotēka un mācību telpas, izbūvēts 3. stāvs, nodrošinot papildus mācību telpas – ar 27 vietām rasēšanas un mākslas apguvei un telpas inženierzinātņu apguvei ar 20 vietām.

Demontētās sporta zāles vietā ir izbūvēta jauna sporta zāle un savienojošais mezgls starp sporta zāli un skolas ēku, izbūvēt ārējo liftu, lai dotu iespēju visos trijos stāvos nokļūt cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ir izbūvētas ārējās evakuācijas kāpnes. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai visās telpās ierīkotas ventilācijas pieplūdes-nosūces sistēmas ar rekuperāciju.

Veicot pārbūves darbus, demontēts arī šķūnis-noliktava. Nojauktās ēkas vietā paredzēts izveidot atpūtas zonu, kas aprīkota ar soliņiem un atkritumu urnām, vēl soliņus un atkritumu urnas uzstādīs VVĢ ēkas priekšā. Paredzēts, ka soliņus skolēni apgleznos.

Atpūtas zonā būs krāsaini apstādījumi un betona bruģis mozaīkas formā. Šāds bruģis paredzēts arī citiem gājēju celiņiem un laukumiem.
Pie pārbūvējamās skolas ēkas ieejas uzstādīs statīvus velosipēdiem, velostatīvus velosipēdiem paredzēts uzstādīt arī pie VVĢ ēkas ziemeļrietumu pusē.

Kā informē Valmieras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš, būvdarbi objektā ir gandrīz noslēgušies. Jau ir piegādātas mēbeles, kas tiek montētas un izvietotas izbūvētajās telpās. Apkārtnes labiekārtošanas darbi tiks pabeigti šī gada pavasarī, iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem bruģa ieklāšanas pabeigšanai un zāliena sēšanai. Pašlaik tiek gatavota dokumentācija saskaņošanai ar atbildīgajām institūcijām. Lai saņemtu saskaņojumu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par ēkas atbilstību ugunsdrošības prasībām, ir nepieciešams nojaukt šķūni, kas atrodas pārāk tuvu sporta zālei.

VVĢ būvniecības darbus veic SIA “Ekers”, kopējās būvniecības izmaksas bez PVN ir 2 091 933,47 EUR. Būvuzraudzību būvobjektā nodrošina SIA “Būvēlogs”, bet autoruzraudzību SIA “Būvprojekts”.

Projekts “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 759 787,85 EUR, valsts finansējums 1 701 409,02 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds