Uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas pārbūve un mācību vides uzlabošana

Valmieras Valsts ģimnāzijaa

Lai sekmētu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, lai skolēniem no Valmieras un jaunveidojamā Valmieras novada būtu iespēja apgūt augsta līmeņa zināšanas drošā, modernā un sakārtotā vidē, uzsākta Valmieras Valsts ģimnāzijas (VVĢ) sporta zālēs un tai saistītās piebūves pārbūve un Vēsturiskās ēkas mācību vides uzlabošana ar mūsdienīgām IKT un ergonomiskām mēbelēm.

“VVĢ pārbūve būs simbolisks veltījums skolai 100.dzimšanas dienā, kas apritēja 2020.gada 15.septembrī. Paralēli attālināto mācību organizēšanai un izaicinājumiem, kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai jau ilgāku laiku esam gatavojušies pārmaiņām, lai darbs pie VVĢ Sporta zāles un bibliotēkas pārbūves, modernu inženierzinātnes, datorikas, tehniskās grafikas un vizuālās mākslas kabinetu izveidošanas, noritētu sekmīgi. Pārbūves un mācību vides uzlabošanas rezultātā arī skolas centrālais korpuss tiks aprīkots ar  modernākajām šī brīža tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm,”

stāsta VVĢ direktors Artūrs Skrastiņš.

Jau pašlaik skolas centrālajā korpusā ir uzstādīts jauns informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprīkojums – stikla tāfeles ar iebūvētu interaktīvo displeju.

Pārbūves rezultātā paredzēts nomainīt elektroinstalāciju un uzstādīt energoefektīvu apgaismojumu, sakārtot apkures sistēmu un kanalizācijas tīklus, pārbūvēt ūdens apgādes sistēmu, izbūvēt pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu, kas  padarīs VVĢ energoefektīvāku, tā patērēs mazāk siltumenerģiju un elektroenerģiju, kas būs apkārtējai videi draudzīgāk un nākotnē samazinās ēkas uzturēšanas izmaksas. Tāpat paredzēta jauna ugunsdrošības sistēma un skaļruņi trauksmes izziņošanai, ieviesta jauna apsardzes sistēma.

Pārbūves laikā tiks domāts par vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un ierīkots lifts, kā arī uzstādīta invalīdu trauksmes izsaukumu sistēma labierīcībās.

Pārbūvētā sporta zāle tiks aprīkota ar paceļamiem basketbola groziem un arī stacionāriem ar maināmu grozu  augstumu, volejbola statīvu un tīklu, vingrošanas sienām un citiem elementiem dažādu sporta disciplīnu izpildei, kā arī sabīdāmu laukumu atdalošu tīklu, kas ļaus sporta nodarbības vienlaikus vadīt vairākām klasēm. Sporta zālē tiks uzstādīta arī moderna skaņas sistēma.

Lai uzlabotu sadzīves apstākļus mācību grāmatu glabātuvē, ģērbtuvē, tautas tērpu glabātuvē, pedagogu istabā un vairākās multifunkcionālās telpās tiks veikta esošo mēbeļu un tehniskā aprīkojuma nomaiņa vai uzstādīti darbam būtiski papildinājumi.  

Noslēdzoties darbiem, notiks arī skolas teritorijas sakopšana un labiekārtošana – ceļa seguma nomaiņa, celiņu izveide, apstādījumu veidošana, soliņu, atkritumu urnu un ceļa zīmju uzstādīšana un veikti citi darbi, lai āra teritorijā pie skolas būtu patīkami uzturēties un piekļuve līdz skolai būtu ērta ikvienam.  Noslēgumā plānota arī skolas himnā ietvertās bērzu gatves atjaunošana.

Iepirkuma rezultātā pārbūves darbus veic SIA “EKERS” par līgumsummu 2 081 000,10 EUR bez PVN. Būvdarbu autoruzraudzību veiks SIA “BŪVPROJEKTS”. Drīzumā tiks noslēgts arī līgums par būvuzraudzību.

VVĢ pārbūves un mācību vides uzlabošanas darbus plānots noslēgt 2022.gada vasarā. Jāpiemin, ka pārbūves un mācību vides uzlabošanas darbi 2021./2022.gadā neietekmēs mācību procesu.

2020./2021. mācību gadā VVĢ 7.-12.klasē mācījās 422 skolēni.

Darbi tiek līdzfinansēti no  Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros, tā kopējās izmaksas plānotas 2 759 787,85 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 793 784,17. Kopējais plānotais projekta īstenošanas termiņš – 2023.gada nogale.

ERAF logo