Valmieras vēsturiskā centra attīstība

Valmieras vēsturiskā centra attīstība

Projekta datums: 30.11.2022

Projekta logo:

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada augusta – 2022. gada novembrim
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasEUR 2 529 852,79
Pašvaldības līdzfinansējums:EUR 459 264,55
Projekta mērķi:Saglabāt, aizsargāt un attīstīt Valmieras pilsētas pašvaldības attīstības programmā balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Valmieras pilsētas vēsturiskā centra teritorijā, piedāvāt 4 jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos “Valmieras vecās aptiekās ēku komplekss” un “Ziloņu iela”, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju Valmieras pilsētas ekonomikas struktūrā.
Projekta galvenās aktivitātes Valmieras vecās aptiekas ēku kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija.Telpu aprīkošana pakalpojuma sniegšanai. Vides un virtuālās ekspozīcijas izveide.Ziloņu ielas pārbūve.
RezultātiSaglabāts un atjaunots vietējas nozīmes kultūras mantojuma objekts – Valmieras vecās aptiekas komplekss. Pārbūvēta Ziloņu iela.
PublicitāteNoslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, Nr.230, Jūlijs 2020)
30.06.2020. Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību (www.valmierasnovads.lv)
Valmieras vecpilsētā sākušies būvdarbi (pašvaldības informatīvais izdevums “Valmiera”, Nr.231, Jūlijs 2020)
02.11.2020. Sākts Ziloņu ielas pārbūves pirmais posms (www.valmierasnovads.lv)
09.02.2021. Mainīgā Ziloņu iela (www.valmierasnovads.lv)
08.03.2021. Valmieras Vecā aptieka – senākā koka ēka Latvijas pilsētās (www.valmierasnovads.lv)
08.07.2021. Valmierā atrasti jauni seni laukakmeņu mūrējumi (www.valmierasnovads.lv)
11.02.2022. Atjaunojot Valmieras pils kultūrvides centru, turpinās Vecās aptiekas restaurācija (www.valmierasnovads.lv)
23.05.2022. Noslēgumam tuvojas Ziloņu ielas Valmierā pārbūve (www.valmierasnovads.lv)
11.08.2022. Turpinās vēsturnieku darbs pie ekspozīcijas “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
27.10.2022. Valmierā aicina uzzināt par senajiem darbarīkiem (www.valmierasnovads.lv)
09.03.2023. Ziloņu ielas pārbūvi atzinīgi novērtē eksperti (www.valmierasnovads.lv)
15.05.2023. Baltijas valstu restauratoru triennālē prezentēs Valmieras muzeja ekspozīcijas priekšmetu izpētes analīzes rezultātus (www.valmierasnovads.lv)
24.05.2023. Jaunās ekspozīcijas nosaukums – senais Valmieras vārds “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
11.07.2023. Valmieras pils jaunā apjoma tapšana (www.valmierasnovads.lv)
17.07.2023. Ko atklās “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
18.07.2023. Noslēgusies Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība (www.valmierasnovads.lv)
19.07.2023. Valmieras pils teritorijā atklāta ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
13.11.2023. “Eksporta un inovācijas balva 2023” nominēta arī jaunā ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)
15.12.2023. “Eksporta un inovācijas balva 2023” kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” balvu saņem Valmieras Muzeja ekspozīcija “de Woldemer” (www.valmierasnovads.lv)