13. Baltijas valstu restauratoru triennālē prezentēs Valmieras muzeja ekspozīcijas priekšmetu izpētes analīzes rezultātus

Valmieras muzeja fasāde

13. Baltijas valstu restauratoru triennālē “Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi” aplūkos Valmieras muzeja ekspozīcijā iekļautos arheoloģiskos priekšmetus, analizējot to restaurācijas, konservācijas un izpētes laikā iegūtās jaunās atziņas.

Valmieras muzejs 451 arheoloģisko priekšmetu restaurēt un konservēt nosūtīja uz Lietuvas mākslas muzeja restaurācijas centru “Pranas Gudynas Conservation Centre” Viļņā. Dažiem priekšmetiem restauratori veica arī padziļinātāku analīzi. Atklātais par Valmieras muzeja ekspozīcijas priekšmetiem restauratoriem Viļņā likās tik aizraujošs, ka priekšmetu analīzes metodes un iegūtie secinājumi tiks prezentēti Baltijas valstu restauratoru triennālē.

“Parasti, ja mēs aizvedam priekšmetus konservēt un restaurēt, lai mēs tos varam izlikt ekspozīcijā, tad negaidām, ka atklāsies kādas jaunas un īpašas nianses, kas papildinās ekspozīcijas saturu un stāstu, tomēr restauratoru darbs Viļņā būtiski papildināja zināšanas par priekšmetiem. Piemēram, viena nolauzta naža asmenī tika atrasts kroņa simbols. Diemžēl līdz šim nav izdevies, pat sazinoties ar zinošiem arheologiem arī Eiropas līmenī, noskaidrot kroņa nozīmi. Kopumā mēs ar šo priekšmetu ceļojumu uz Viļņu ieguvām niansētāku skatījumu uz muzeja ekspozīciju,” stāsta Liene Rokpelne, Valmieras muzeja Vēstures nodaļas vadītāja, direktores vietniece zinātniskajā darbā.

Viļņā tika veikta arī koka  baļķa – būvdetaļas, kas bija datēta ar 17. gadsimta sākumu, dendroloģiskā analīze, lai noskaidrotu, kurā gadā būve ir celta. Analīzē noteikta koka suga un pat ar augstu iespējamību noteikts, kurā laika periodā šis koks varētu būt nocirsts.

13. Baltijas valstu restauratoru triennāle “Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi” norisināsies no 16. līdz 19. maijam Rīgā. Triennālē trīs dienu garumā piedalīsies vairāk nekā 200 restauratori, konservatori, ar kultūras mantojuma saglabāšanas jomu saistīti speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Gruzijas, Lielbritānijas, Francijas, Zviedrijas un Horvātijas. Plašāk: triennial2023.lv

Būvdetaļa, kas datēta kā priedes koks no 1626.–1627. gada ziemas

Vecpilsētā darbi veikti, piesaistot līdzfinansējumu divos Eiropas Savienības projektos. Jaunā ēka tiek būvēta un ekspozīcija “de Woldemer” iekārtota ar projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” līdzfinansējumu. Tas veikts, īstenojot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifisko atbalsta mērķi “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (Eiropas Savienības līdzfinansējums 1 032 900 EUR, valsts līdzfinansējums 38 823, 53, pašvaldības finansējums 155 294,12 EUR). Savukārt jau esošās ēkas pārbūvētas, kā arī Ziloņu iela labiekārtota ar projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” līdzfinansējumu. Tas veikts, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķi “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 2 000 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībai 70 588,24 EUR un pašvaldības finansējums 1 409 107,63 EUR).