Turpinās vēsturnieku darbs pie ekspozīcijas “de Woldemer”

Valmieras vēsturiskajā centrā šobrīd turpinās būvniecības un pārbūves darbi un 18. gadsimtā celtās Vecās aptiekas restaurācija projektā “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība”, kam ir saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes būvprojekta saskaņojums un darbu atļauja.

Šobrīd notiek darbi pie Vecās aptiekas ēku kompleksa restaurācijas, lai tajā iekārtotu un apmeklētājiem būtu skatāma muzeja jaunā ekspozīcija. Kamēr arhitekti, būvnieki un restauratori veic darbus būvlaukumā, muzeja vēsturnieki kopā ar dizaina biroja H2E dizaineriem gatavo ekspozīciju “de Woldemer”.

Dodoties nelielā pastaigā pa Valmieru, ir aplūkojami Valmieras muzeja sagatavotie ārtelpas izstādes-spēles stendi “Atslēdz Valmieras senāko vēsturi!”, kas sniedz ieskatu topošajā ekspozīcijā “de Woldemer”. Tā būs saistoša gan bērniem, gan pieaugušajiem, arheoloģiskie atradumi un pētījumi dažādu valstu arhīvos ļaus ieraudzīt Valmieras vēsturi jaunā skatījumā.

Kā stāsta Valmieras muzeja vēsturnieks Dāvis Pumpuriņš, šobrīd vēsturnieki rekonstruē senās amatnieku prasmes un izstrādā dažādus digitālos materiālus, kas papildinās ekspozīciju, piemēram, tiek uzņemtas izglītojošas īsfilmas par seno valmieriešu dzīvi. Tās apmeklētājam palīdzēs labāk izprast kalēja, kaula un ādas meistaru, kā arī zvejnieka amatu. Tiek izstrādāts arī seno prasmju darbnīcu un ekskursijas “Noslēpumu ceļvedis”, kura mērķis ir nodrošināt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma pieejamību ar izziņas un interaktīvas iesaistes iespējām visa gada garumā. Visi pakalpojumi tiek integrēti dažādām apmeklētāju grupām, sniedzot atšķirīgu personalizētu saturu un maršrutu.

Šobrīd Vecās aptiekas kompleksā notiek griestu dēļu attīrīšana no vecās krāsas, vājstrāvu tīklu izbūve, plaisu aizdare un apmetuma atjaunošana mūra sienām un griestiem, kā arī ārējo inženiertīklu pazemināšana un iečaulošana.

Valmieras Vecās aptiekas kompleksa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ietvaros. Projektā vēl ietverta virtuālās ekspozīcijas izveide, kā arī Ziloņu ielas pārbūve. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līdz 2 000 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija līdz 70 588,24 EUR.

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds