Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 1. kārta

Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve, 1. kārta

Projekta datums: 28.12.2018

Projekta logo:

Projekta nosaukums:Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve (būvprojekta „Skolas ēkas un kopmītnes ēkas pārbūve par dienesta viesnīcu Ausekļa ielā 25B, Valmierā” 1.kārta)
Īstenošanas laiks:9 mēneši (pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas)
Projekta kopējās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas 589592,57 EUR Projekta attiecināmās izmaksas 589592,57 EURERAF finansējums 193209,49 EURPašvaldības līdzfinansējums  317106,46 EURValsts budžeta finansējums 79276,62 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības Ausekļa ielā 25B, Valmierā un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.
Projekta aktivitātes:1.Būvdarbu veikšana.
2.Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu
Projekta rezultāti:Veikta pašvaldības ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana, ēkas tehnisko sistēmu uzlabošana.
Projekta publicitāte:04.12.2015. Izveidota jauna struktūrvienība „Dienesta viesnīca” (www.valmierasnovads.lv)
19.06.2018. Uzsāks Valmieras Viestura vidusskolas pārbūvi (www.valmierasnovads.lv)
24.04.2018. Sākas Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pārbūve (www.valmierasnovads.lv)