Izveidota jauna struktūrvienība „Dienesta viesnīca”

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē 2015.gada 26.novembrī tika pieņemts lēmums Nr. 434 par Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes „Valmieras Izglītības pārvalde” struktūrvienības „Dienesta viesnīca” izveidošanu.

Pieņemtais lēmums paredz, ka turpmāk ēkas Ausekļa ielā 25B un Ausekļa ielā 25C, Valmierā, kā arī līdzšinējā dienesta viesnīca Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā būs integrētas vienā struktūrvienībā, nodrošinot dienesta viesnīcas pakalpojumus Valmieras pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem, kā arī pilotprojekta “Augstas klases sasniegumi sportā” dalībniekiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.septembra rīkojumu Nr. 587, Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības tika nodotas līdzšinējās Valmieras tehnikuma ēkas Ausekļa ielā 25B un 25C, Valmierā.

Tuvākajā nākotnē plānots veikt abu Ausekļa ielas ēku pārbūves darbus, tās siltināt, kā arī labiekārtot, lai tās būtu drošas, komfortablas un mājīgas. Šobrīd daļēji tiks apdzīvota dienesta viesnīca Ausekļa 25C, izmitinot apmēram 60 audzēkņus. 6.decembrī notiks audzēkņu pārcelšanās no līdz šim dienesta viesnīcas vajadzībām izmantotajām mītnes vietām uz Ausekļa ielas 25C telpām.

Lēmums par viesnīcu apvienošanu vienā struktūrvienībā pieņemts, lai Valmieras pilsētas pašvaldība nodrošinātu kvalitatīvas dienesta viesnīcas pakalpojuma piedāvājumu. Tas ir svarīgi Valmieras pilsētas apkārtnes un reģiona ģimenēm, kuru bērni mācās Valmieras pilsētas vispārizglītojošajās mācību iestādēs un kuriem nav iespēju katru dienu nokļūt mājās vai izīrēt dzīvojamo platību no privātpersonām nepietiekamā īres dzīvokļu piedāvājuma un augsto īres maksu dēļ. Savukārt pašvaldībai ir iespēja piesaistīt arvien jaunus mācīties gribētājus ārpus Valmieras, domājot par to, kā arvien uzlabot Valmierā piedāvāto izglītības pakalpojumu kvalitāti.