Uzsāks Valmieras Viestura vidusskolas pārbūvi

Jūnija beigās Valmieras Viestura vidusskolā (VVV) tiks sākti pārbūves darbi, lai skolēniem uzlabotu mācību vidi un pilnveidotu skolas materiāli tehnisko bāzi. VVV pārbūvi organizēs piecās kārtās. Darbi tiks sākti ar 1., 2. un 4.kārtu.

Viesturskolas pārbūves 1. un 2.kārta paredz vēsturiskās ēkas telpu un 1970.gadā tapušās skolas piebūves ar sporta zāli pārbūvi. VVV vēsturiskajā ēkā plānota pārbūve, uzlabojot drošību un telpu izkārtojumu. Skolā paredzēts nomainīt elektroinstalāciju un gaismekļus, sakārtot apkures sistēmu un ūdens apgādi, izbūvēt pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmu ar rekuperāciju, kā arī jaunu ugunsdrošības sistēmu. Daļa mācību kabinetu tiks aprīkoti ar mūsdienīgām ergonomiskām mēbelēm un jauniem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem. Tā kā VVV tiek īstenota teātra mākslas programma, skolas 3.stāvā plānots izveidot arī teātra mākslas mācību telpu. Lai skolas vidi padarītu pieejamu ikvienam, no 1. līdz 3.stāvam tiks izbūvēts lifts. Tāpat projekta ietvaros paredzēts veikt esošās sporta zāles inženierkomunikāciju sakārtošanu, grīdas seguma nomaiņu un palīgtelpu pārbūvi. Labiekārtota tiks arī skolas apkārtējā teritorija – uzstādītas velonovietnes aptuveni 200 velosipēdiem un 40 motorolleru statīvi, ierīkotas četras autostāvvietas personām ar speciālām vajadzībām un četras vietas autobusiem.

1.un 2.kārtas būvdarbus saskaņā ar SIA “REM PRO” izstrādāto būvprojektu un SIA “ARHIGRAY ARHITECTURE” interjera projektu veiks pilnsabiedrība “E&S”. Izmaksas plānotas 2 823 332,93 EUR apmērā.

VVV pārbūves darbu 1. un 2.kārta paredzēta projekta SAM 8.1.2. “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 9 455 347 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas ir 5 327 520 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” – 3 729 264 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības un valsts finansējums – 1 598 256 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko finansēs pašvaldība – 4 127 827 EUR. Visu projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada beigām. Projekts SAM 8.1.2. “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ir iesniegts Valmieras pilsētas pašvaldības vērtēšanas komisijai. Tehniskās dokumentācijas izskatīšanai tiek piesaistīts būveksperts. Projekta vērtēšana Valmieras pilsētas pašvaldībā notiek projekta “Projektu atlases kontroles sistēmas izveide un ieviešana Valmieras pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Tā kopējās izmaksas ir 46 666.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 39 666.10 eiro.

Savukārt 4.kārtā notiks sporta kompleksa jaunbūves celtniecība ar pievienojumu skolas sporta korpusam. Tajā paredzēts ierīkot 60 m skrejceļu, basketbola un divus tenisa laukumus, palīgtelpu izbūvi, bīdāmas sienas, ko varēs pārveidot par sēdvietām, kā arī tiks izveidots skatītāju balkons. Šī būvniecības posma ietvaros plānots arī ierīkot pie skolas autostāvvietas 84 automašīnām, gājēju celiņus, ugunsdzēsēju ceļu, kā arī piekļuvi skolai no Lauku ielas. Būvdarbus 4.kārtā veiks SIA “Bazalts” par līgumsummu 2 649 537,15 EUR.

Maija beigās skolas vadība tikās ar audzēkņu vecākiem, lai informētu par mācību procesa organizēšanu skolas ēkas pārbūves laikā 2018./2019. mācību gada laikā. 1. līdz 6. klašu audzēkņi jaunajā mācību gadā nodarbības turpinās VVV jaunajā korpusā, savukārt 7. līdz 12.klašu audzēkņiem mācību darbs notiks Valmieras 2.vidusskolā.

Pirms jaunā mācību gada sākuma aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv. Lūdzam VVV audzēkņus un viņu vecākus skolas pārbūves laikā būt saprotošiem. Jāpiebilst, ka 2018.gada maija beigās Valmieras Viestura vidusskolā mācījās 821 skolēns.

Foto autors: Anita Zušmane